Virtual Power Plant
Alba Iulia

Alba Iulia Virtual Power Plant_page-0001.jpg

founded:

In progress, expected in 2020

leader:

Alba Iulia Municipality

Members:

Local businesses and schools


Gallery


Date privind oferta
Consumul anual total de energie (GWh) *
Indicați consumul de energie electrică și gaz. Pentru a transforma consumul de gaz în GWh, rețineți valoarea calorică a Biroului Național de statistică, conform căreia 1 m3 de gaze naturale are o valoare medie de 34MJ sau 9,44 kWh
1. Includerea eficienței energetice în sistemul de management al organizației
1.1 În documentul de strategie corporativă, îmbunătățirea eficienței energetice și îmbunătățirea competitivității și eficienței *
1.2 Organizația dispune de un sistem certificat de management al energiei în conformitate cu un standard internațional (de ex. EN 16001, ISO 50001) *
1.3 În cultura corporativă și în practica de conducere, eficiența energetică nu reprezintă o acțiune unică de reducere a costurilor, ci un angajament de dezvoltare continuă *
1.4 În fișa postului unui membru din cadrul conducerii, au fost declarate competențele și responsabilitatea pentru gestionarea eficienței energetice *
1.5 Există un manager de energie desemnat în cadrul organizației a cărui recunoaștere ("bonus") este legată de rezultatele privind eficiența energetică *
1.6 Există un Grup de Lucru pentru eficiență energetică format din experți interni sau externi, care să monitorizeze eficiența energetică din toate aspectele organizaționale? *
1.7 În cadrul evaluării anuale a performanței membrilor Grupului de Lucru pentru eficiență energetică, se va ține seama de evaluarea managerului de energie și de rezultatele obținute în ceea ce privește eficiența energetică: *
1.8 Managerul de energie poate transmite direct administratorilor obstacolele apărute în procesul de creștere a eficienței energetice și primește ajutorul lor pentru a depăși aceste obstacole *
2. Luarea deciziilor bazate pe dovezi în domeniul gestionării energiei
2.1 Compania poate măsura consumul de energie la fiecare centru de costuri (de exemplu, departamentele) *
2.2 Dispozitivele de măsurare sunt verificate și întreținute periodic (de exemplu, contoarele de energie) *
2.3 Compania are un sistem de management al energiei capabil să proceseze și să evalueze datele măsurate *
2.4 Date despre sistemul de management al energiei integrate în sistemul informațional de management al companiei *
2.5 În comparație cu raportul lunar de gestiune (ca parte a raportului general al întreprinderii sau ca raport separat privind energia), obiectivele preconizate privind eficiența energetică și rezultatele actuale sunt comparate și prevăd impactul financiar anual preconizat *
2.6 În plus față de raportul lunar, datele istorice privind consumul de energie și eficiența energetică pot fi accesate într-o structură similară și în format cronologic *
2.7 Raportul lunar este disponibil la toate nivelurile organizației, adaptându-se la pregătirea profesională și detalierea utilizatorilor (nivelurile de management) *
2.8 Realizați audituri energetice simplificate? (facturile la energie, investițiile mici din contracte și propunerile fără compromisuri privind eficiența energetică) (facturi de energie, mici investiții din contracte, și propuneri fără compromisuri privind eficiența energetică) *
2.9 Un audit energetic a fost elaborat pentru principalele amplasamente și facilități ale organizației (anchetă privind starea tehnică, propunere pentru construcție, sisteme mecanice și electrice, eficiența energetică a utilizării apei) *
2.10 Organizația deține certificatul energetic statutar al clădirii *
3. Obiective și planuri de acțiune
3.1 Obiectivele se bazează pe valorile inițiale și pe cele potențiale cunoscute *
3.2 Obiectivele organizației sunt de a crește ponderea de energie regenerabilă utilizată *
3.3 Obiectivele pentru fiecare centru de cost sunt defalcate prin implicarea Grupului de Lucru pentru eficiența energetică *
3.4 Obiectivele privind eficiența energetică sunt desemnate de Indicatorii de Performanță Energetică (de exemplu, kWh / m2 / persoană sau alți indicatori specifici) aferenți activității centrului de cost dat *
3.5 Stabilirea de obiective "S.M.A.R.T." (specifice, măsurabile, realizabile, realiste, legate de timp) *
3.6 Obiectivele privind eficiența energetică nu pot fi schimbate între două perioade de revizuire *
3.7 Sunt adoptate planuri de acțiune pentru atingerea unor obiective specifice privind eficiența energetică *
3.8 Clasamentul planurilor de acțiune joacă, de asemenea, un rol în calcularea randamentului *
3.9 Valorile țintă sunt revizuite în mod regulat (anual) de managementul de top *
3.10 Planurile de acțiune pentru îmbunătățirea eficienței energetice sunt revizuite, evaluate și actualizate periodic *
3.11 Eficiența sistemului de obiective și succesul punerii în aplicare a planurilor de acțiune sunt revizuite periodic la nivelul întreprinderii *
4. Furnizarea de resurse adecvate
4.1 Organizația asigură un nivel adecvat de resurse pentru Directorul de Energie și Grupul de Lucru pentru Eficiența Energiei *
4.2 Organizația planifică și furnizează resursele necesare pentru implementarea proiectelor incluse în planul de acțiune *
4.3 Organizația se dezvoltă continuu și își dezvoltă resursele umane în conformitate cu obiectivele privind eficiența energetică *
4.4 Managerul (administratorii) de energie al organizației beneficiază de formare profesională continuă externă *
4.5 Organizația își motivează permanent angajații și sporește gradul de conștientizare a obiectivelor de eficiență energetică *
5. Cuantificarea și demonstrarea rezultatelor
5.1 Organizația oferă economii demonstrate și cuantificate pe bază de proiect și le depozitează în programul Virtual Power Plan (VPPP) *
5.2 Organizația cuantifică toate cheltuielile și beneficiile activității sale de dezvoltare a eficienței energetice și o revizuiește anual *
5.3 Organizația își documentează activitățile de dezvoltare a eficienței energetice ca „Povești de succes" *
5.4 Diseminarea rezultatelor îmbunătățirii eficienței energetice a organizației cu angajații, furnizorii și partenerii săi *
5.5 Recompensarea angajaților implicați în activități de dezvoltare a eficienței energetice este prezentată întregii organizații *
5.6 Recunoașterea externă a progreselor și performanțelor organizației în materie de eficiență energetică *
5.7 Analiza rezultatelor activităților de îmbunătățire a eficienței energetice în cadrul organizației prin analiza comparativă și compararea celor mai bune practici naționale și internaționale *
Scurt rezumat