Lakossági programunk elsődleges célcsoportjai
a diákok és az iskolák

Energiatudatos Iskolákért Pályázat

(ETIP 2017)


VIRTUÁLIS ERŐMŰ PROGRAM TM (VEP)
„Tanulással és tudással egy zöldebb és fenntarthatóbb világért”
 

A jövő generációk léte és életminősége nagyban függ attól, hogy már ma képesek vagyunk-e átalakítani a világról, a környezetünkről és életünkről alkotott gondolkodásunkat, tudásunkat, majd erre alapozva életformáinkat és szokásainkat úgy, hogy ne zsákmányoljuk ki a természeti erőforrásokat, azaz fenntartható módon éljünk.

Hazánk piacvezető, az Európai Bizottság által is díjazott zöld energetikai programját (Virtuális Erőmű Program (VEP) működtető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. (MI6) évek óta elkötelezett gyermekeink és unokáink szemléletformálása iránt.

2016-ra elkészült és megnyitotta kapuit a diákok részére a demonstrációs célú energiahatékonysági mintaépület Székesfehérváron. A MI6 mintaépület segítségével az iskolások már gyermekkorban, közérthető módon és testközelből ismerhetik meg a ma elérhető „legzöldebb” építészeti és gépészeti technológiákat, ill. megtanulhatják azt, hogy az ezekkel való tervezés és kivitelezés hosszú távon nem csak fenntarthatóbb és környezetbarátabb, de egyben olcsóbb is, mint a hagyományos technológiákkal épített ingatlanok.

2016-ban elindult az Energiatudatos Iskolákért Program, melynek célja, hogy a MI6 mintaépületet nyílt napok formájában „elvigyük” az iskolákba – azaz az abban megismerhető tudást egy általános, fenntartható fejlődésről szóló tudáskeretbe illesztve mutassuk be a gyerekeknek. E programok sikerességét a több ezres résztvevői szám igazolta.

Energiatudatos Iskolákért Pályázat (ETIP 2017) a Fenntarthatósági Témahéten

Az idén újra meghirdetett Energiatudatos Iskolákért Pályázatra (ETIP 2017) továbbra is bármelyik iskola be tud jelentkezni a MI6 honlapján és a Facebook oldalán, de a Fenntarthatósági Témahétre regisztrált iskolák 2017-ben önálló alprogramot kapnak, amelyben elnyerhetik az „Energiatudatos Iskola”, „Energiahatékony Iskola” vagy „Energiahatékony Mentor Iskola” címet. Amennyiben az iskola csatlakozik a Fenntarthatósági Témahéthez, egyúttal regisztrálhat az Energiatudatos Iskoláért Programra is.

Hogyan működik az ETIP?

1. A regisztrációnál az iskolának ki kell jelölnie egy tanárt, aki az iskola Energiatudatossági követe (E-Követ) lesz. Az E-Követek a MI6-tól egy kidolgozott írásos tananyagot, illetve help desk támogatást kapnak, amelynek célja, hogy a fenntartható fejlődés fontosságáról, a ma elérhető, legmodernebb zöld technológiákról, a MI6 energiahatékonysági demonstrációs épületéről, ill. annak kommunikációs tartalmáról a diákoknak átadható tudással gazdagodjanak.

Az E-követeket, ill. az esetleg általuk kijelölt diákokat, valamint az iskolák minden tanulóját a Fenntarthatósági Témahéten teljes nyitvatartási időben, azt követően pedig előre egyeztetett időbeosztással egész évben várjuk a székesfehérvári demonstrációs célú mintaépületünkben is – tudásuk személyes tapasztalással való kiegészítésére.

2. Az E-követek az elsajátított tudást a tanintézmények minél több diákjának átadják, akik ezt aláírásukkal is igazolják (jelenléti ív), és akik bevonásával – a bevonás módját is bemutatva – az iskolájuk épületére és környezetére kidolgoznak egy maximum 10 oldalas Fenntarthatósági és Energiatudatossági Akciótervet (FEAT) (az erre vonatkozó dokumentum sablont és kitöltési segédletet a MI6 biztosítja).

A FEAT bemutatja a jelenlegi helyzetet, bemutatja és értékeli az eddig megtett intézkedéseket, valamint tervet készít arra vonatkozólag, hogyan javulhat az iskola fenntarthatósági és energiatudatossági helyzete egy év alatt. A terv olyan vállalásokat tartalmazzon, amelyek a diákok aktív bevonására épülnek és nem igényel pénzügyi forrásokat.

3. Az elkészült fenntarthatósági témaműveket (FEAT + aláírt jelenléti ívek) elektronikus formában kérjük eljuttatni a MI6 részére 2017. május 31-ig, melyeket 2017. augusztus 10-ig értékeli a VEP Tanácsadó Testülete, ill. esetlegesen egyéb szakértők bevonásával, és visszajelzést ad az iskoláknak – kiegészítő ötletekkel.

Az ETIP értékelése

A FEAT-okat benyújtó iskolák közül a legjobbnak ítélt dokumentumokat jegyző intézmények képviselőit, ill. az iskolák által delegált diák képviselőket a MI6 meghívja a 2017-es (2018 tavaszi) VEP - EKP díjátadóra, és a következő kategóriákban díjazza:

1. Energiatudatos Iskola: azon intézmény, amely diákjaival közösen, megismerve a MI6 energiatudatossági filozófiáját és tudását, a program kezdetén jelentős fenntarthatósági és energiatudatossági lehetőségeket azonosított, és ennek kiaknázására ambiciózus, közösségformáló, és reális éves célokat kitűző és eszközökkel tervező FEAT-ot alakított ki, valamint a diákok legalább fele igazoltan részt vett a kapcsolódó képzésen.

A díjazottak képviselői a program védnökeitől oklevelet vehetnek át a 2018. márciusában megrendezendő eseményen, továbbá az iskola egy évig használhatja a VEP - Energiatudatos Iskola címet ill. az ezt tanúsító védjegyet.

2. Energiahatékony Iskola: azon intézmény, amely a program kezdetén, vagy azt megelőzően már jelentős fenntarthatósági és energiatudatossági lehetőségeket azonosított, és ennek kiaknázására – diákjai aktív bevonásával – különféle eszközöket és intézkedéseket vezetett be, melyek eredményeit a FEAT-ban már be tudja mutatni, valamint a diákok legalább fele igazoltan részt vett a kapcsolódó képzésen.

A díjazottak képviselői a program védnökeitől oklevelet vehetnek át a 2018. márciusá­ban megrendezendő eseményen, továbbá az iskola egy évig használhatja az VEP - Energiahatékony Iskola címet ill. az ezt tanúsító védjegyet.

3. Energiahatékony Mentor Iskola: azon Energiahatékony iskola, amely olyan mintaértékű, a többi iskola számára is követendő, jelentős fenntarthatósági és energiatudatossági eredményeket elérő, a diákok aktív bevonására alapozott eszközöket és intézkedéseket vezetett be, melyek, ill. amelyek eredményeit már a FEAT-ban is be tudják mutatni, továbbá az iskola ezen a területen mentorként együttműködik más iskolákkal és így további Energiatudatos és/vagy Energiahatékony iskolákat von be az ETIP programba, valamint a diákok legalább fele igazoltan részt vett a kapcsolódó képzésen.

A díjazottak képviselői a program védnökeitől oklevelet vehetnek át a 2018. márciusá­ban megrendezendő eseményen, továbbá az iskola egy évig használhatja az VEP – Energiahatékony Mentor Iskola címet ill. az ezt tanúsító védjegyet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁLTOZÁS

Az a három iskola, amelyik a teljes tanulói létszámra vetítve a legtöbb diákkal ismertette meg az energiahatékonyság fontosságát szintén díjazzuk az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatunk keretein belül, mint Energiatudatos Iskola és egy oklevelet vehet át a márciusban megrendezendő díjátadón. Emellett egy évig használhatja az Energiatudatos Iskola címet és használhatja az ezt tanúsító védjegyet.

Az aláírt jelenléti íveket postai úton (1117 Budapest Neumann János utca 1/E) kérjük eljuttatni a MI6 részére.

A tanórákon túl a diákok otthon is fejleszthetik tudásukat a Virtuális Erőmű Program Facebook kvízjátékának kitöltésén keresztül, mellyel nem csak ismereteiket és tudásukat tudják bővíteni, hanem egy játékban is részt vehetnek. A kitöltők között több értékes ajándékot sorsolunk ki, melyeket a szerencsés nyertesek, ill. kísérőik szintén az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjátadóján vehetnek át.

Kapcsolat

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Juhász Noémi, koordinációs vezető

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Virtuális Erőmű Program™

Telefon: 06 30 509 5955

E-mail: info@mi6.hu  

Web: www.mi6.hu   és www.virtualiseromu.hu

 


Demonstrációs célú mintaépület

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. keretében működő Virtuális Erőmű Program (VEP) 2011-ben azzal a céllal indult útjára, hogy hozzájáruljon az energia-hatékonysági fejlesztésekben rejlő lehetőségek kiaknázásához. A program számszerűsíthető célja, hogy 2020-ig a résztvevők összesen 200MW igazolt energia megtakarítást érjenek el, ezzel kiváltva egy ugyanekkora teljesítményű fosszilis erőmű működését.
A „Demonstrációs célú mintaépület létrehozása” című projekt keretében, európai uniós és hazai támogatásból, 302 m2-en felépülő energiahatékonysági bemutatóközpont elsődleges célja a fenntartható életmód és az energiahatékonysági technológiák népszerűsítése a lakosság körében. A Székesfehérváron igen népszerű és a belvárosból is könnyen megközelíthető Bregyó közi atlétikai és szabadidő centrum szomszédságában felépülő látogatóközpont minden korosztály számára élvezhető módon mutatja be az elérhető épületenergetikai fejlesztési lehetőségeket, mindezek mellett pedig egy olyan közösségi térként is szolgál, mely inkubátora az energiahatékonysághoz és a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységeknek és innovatív gondolatoknak. Kialakításából adódóan az épület kiválóan alkalmas nagyobb létszámú (akár 40-50 fős) szakmai rendezvények, konferenciák és kiállítások lebonyolítására is.

Kiket várunk?

 • korhatár nélkül bárkit, aki érdeklődik a környezetvédelem és az energiahatékonyság iránt,
 • mindenkit, aki szeretné megtudni miként csökkentheti háztartása energia felhasználását és ezáltal saját kiadásait,
 • olyan szakmai szervezeteket, akik modern és illusztris környezetben kívánnak elsősorban energiahatékonysághoz, környezetvédelemhez kapcsolódó konferenciákat és workshopokat rendezni.


Miért érdemes hozzánk ellátogatni?

 • mert a család valamennyi tagja számára tartogatunk érdekességeket
 • mert itt szinte valamennyi energiahatékonysági technológia egy helyen tekinthető megműködés közben
 • mert tőlünk megtudhatja, hogyan csökkenthető a mindennapi energiafogyasztása


Milyen technológiákat mutatunk be?

 • napelem
 • napkollektor
 • hőszivattyú
 • hővisszanyerő szellőztető rendszer
 • hőszigetelési technológiák
 • LED világítási rendszer
 • szürkevíz hasznosítás
 • természetes és mesterséges árnyékolás
 • házi komposztálás
 • szelektív hulladékgyűjtés


Hol talál meg minket?

 • 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2.