Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel ASG Gépgyártó Kft. - Tatabánya

Projekt helyszín

Az ASG Gépgyártó Kft. 1956 óta folyamatosan bővülő kapcsolatrendszerrel alapvetően multinacionális cégek beszállítójaként működik. Fő tevékenysége a növelt folyáshatárú és kopásálló acéllemezből készült középnehéz alkatrészek, részegységek előállítása a megrendelők műszaki dokumentációjának megfelelően. Technológiai tudásuk középpontjában a különleges feltételeknek megfelelő hegesztési tevékenység áll. Tevékenységünk lefedi a technológiai tervezéstől (2D-3D) kezdve a kivitelezéshez szükséges valamennyi folyamatot.

A cég éves árbevétele 3,6 milliárd Ft, alkalmazotti létszáma: 249 fő

A megoldandó feladat

Az ASG Gépgyártó Kft. tatabányai telephelyén lévő szociális és iroda épületek hőellátása valamint a szükséges melegvíz biztosítása távhő ellátás keretében valósult meg. Az ASG Gépgyártó Kft a távhő rendszeren végponti fogyasztóként helyezkedett el, így hőellátása nem volt gazdaságos.  A vállalat vezetése saját hőközpont kialakítása mellett döntött.

A választott megoldás

Az ASG Gépgyártó Kft alapvető elvárása volt, hogy a megajánlott rendszerek kiépítését, a beruházási költségek biztosítását és a rendszerek hosszú távú (8 év) üzemeltetés, javítás, karbantartását valamint a szociális, iroda- és porta épületek hőszolgáltatását kiszervezze. A szolgáltató a jelentkező költségeit a szerződésben rögzített éves alapdíj és hődíj formájában kapja meg a szerződés futamideje alatt. A további elvárások:

  • a hőtermelés földgáztüzeléssel, kondenzációs kazántechnológiával valósuljon meg
  • a korszerű hőtermelő rendszer gazdaságosabban üzemeljen a korábbi ellátás költségeihez képest
  • a telepített rendszer hosszú távon üzembiztosan legyen működtethető

Elvégzett fejlesztés

Az ASG Gépgyártó Kft. hőközpontjának és melegvíz ellátó rendszerének teljes körű korszerűsítése valósult meg. A korszerűsítés keretében 500 kW összteljesítményű, időjárásfüggő szabályozással ellátott kondenzációs gázkazán rendszer, új használati melegvíz tartályok és új füstelvezető rendszer került kialakításra. A korszerűsítés keretében a szekunder fűtési rendszer szabályozása is megújult a hőközpontban.

 Elért eredmények

A korszerűsítést követően az érintett épületrészek (szociális, iroda, porta helyiségek) hő- és melegvíz ellátására 30%-al kevesebb hőmennyiségre van szükség. 

További feladatok

A megkötött 8 éves időtartamú szolgáltatási szerződések alapján a futamidő alatt a Cothec Kft. feladata a szervizelési, karbantartási és javítási munkák elvégzése a szükséges cserealkatrészek díjmentes biztosítása mellett. Továbbá a Cothec Kft biztosítja az ASG Gépgyártó Kft. iroda-, szociális és porta épületének hőellátását is. Így a Megrendelőnek a 8 éves szerződéses időtartam alatt a hőtermelő rendszerrel kapcsolatos feladata, többletköltsége, kockázata nem jelentkezik. 

Tanulságok, tapasztalatok

A bemutatott projekt alapján jól látható, hogy egy komplett kazánházi rekonstrukcióval, szabályzott rendszerrel komoly energia megtakarítás érhető el. A Cothec Kft. által kínált ESCO konstrukció keretében azon vállalatoknak, intézményeknek is lehetőségük van a korszerűsítéseket elvégeztetni, akik a beruházás fedezetéül szolgáló pénzügyi forrással nem rendelkeznek, vagy pénzügyi forrásukat más céljaik megvalósítására kívánják felhasználni. A Cothec Kft. a beruházást önerő igénybevétele nélkül valósítja meg, a szerződés időtartama alatt felel a rendszer üzemeltetési, javítási és karbantartási munkáinak elvégzéséért. A Megrendelő a teljes körű szolgáltatásért egy fix alapdíjat fizet, melyet az elért energia megtakarításból fakadó költségmegtakarításból tud biztosítani. A hődíjat pedig az elfogyasztott hőmennyiség arányában fizeti meg.