Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel ASG Gépgyártó Kft. - Tatabánya

Az ASG Gépgyártó Kft. - Tatabánya az ESCO típusú beruházásokat megvalósító Cothec Kft.-t felkérte, hogy a telephelye fűtése és meleg víz fogyasztása vonatkozásában épületgépészeti felújítást hajtson végre. A Cothec Kft. javaslatai alapján megvalósult egy épületgépészeti felújítás, ahol a központi hőtermelő rendszeren felül kiépítésre került a fűtés külső hőmérsékletkövető szabályozási rendszere, kiegészítve a kazánok kaszkád rendszerű szabályozó elektronikájával és egy HMV tároló rendszer. Az eredmény 44,4 %-os energia-megtakarítás.

Projekt helyszín

Az ASG Gépgyártó Kft. 1956 óta folyamatosan bővülő kapcsolatrendszerrel alapvetően multinacionális cégek beszállítójaként működik. Fő tevékenysége a növelt folyáshatárú és kopásálló acéllemezből készült középnehéz alkatrészek, részegységek előállítása a megrendelők műszaki dokumentációjának megfelelően. Technológiai tudásuk középpontjában a különleges feltételeknek megfelelő hegesztési tevékenység áll. Tevékenységünk lefedi a technológiai tervezéstől (2D-3D) kezdve a kivitelezéshez szükséges valamennyi folyamatot.

A cég éves árbevétele 3,6 milliárd Ft, alkalmazotti létszáma: 249 fő

A megoldandó feladat

Az ASG Gépgyártó Kft. tatabányai telephelyén lévő szociális és iroda épületek hőellátása valamint a szükséges melegvíz biztosítása távhő ellátás keretében valósult meg. Az ASG Gépgyártó Kft a távhő rendszeren végponti fogyasztóként helyezkedett el, így hőellátása nem volt gazdaságos. A vállalat vezetése saját hőközpont kialakítása mellett döntött.

A választott megoldás

Az ASG Gépgyártó Kft alapvető elvárása volt, hogy a megajánlott rendszerek kiépítését, a beruházási költségek biztosítását és a rendszerek hosszú távú (8 év) üzemeltetés, javítás, karbantartását valamint a szociális, iroda- és porta épületek hőszolgáltatását kiszervezze. A szolgáltató a jelentkező költségeit a szerződésben rögzített éves alapdíj és hődíj formájában kapja meg a szerződés futamideje alatt. A további elvárások:

  •  a hőtermelés földgáztüzeléssel, kondenzációs kazántechnológiával valósuljon meg
  • a korszerű hőtermelő rendszer gazdaságosabban üzemeljen a korábbi ellátás költségeihez képest
  •  a telepített rendszer hosszú távon üzembiztosan legyen működtethető

Elvégzett fejlesztés

Az ASG Gépgyártó Kft. hőközpontjának és melegvíz ellátó rendszerének teljes körű korszerűsítése valósult meg. A korszerűsítés keretében 500 kW összteljesítményű, időjárásfüggő szabályozással ellátott kondenzációs gázkazán rendszer, új használati melegvíz tartályok és új füstelvezető rendszer került kialakításra. A korszerűsítés keretében a szekunder fűtési rendszer szabályozása is megújult a hőközpontban.

A Cothec Kft. az alábbi kazánházi rekonstrukciós munkákat végezte el:

A korábbi hő központ részleges bontási munkáinak elvégzését követően, 2 db Viessmann Vitocrossal 200 CM2 típusú Q= 246/225 kW hő teljesítményű kondenzációs álló kazánok lettek beépítve időjárás követő szabályozó elektronikával, külső hőmérséklet érzékelővel. A használati meleg vízellátást 1 db új V= 5000 l-es használati meleg víz puffer tároló és 1 db nagy teljesítményű lemezes hőcserélő beépítésével korszerűsödött. A meglévő fűtési körök számára új fordulatszám szabályozott elektronikus fűtési keringtető szivattyúk és keverő szelepek lettek beépítve. A használati meleg víz számára 1 db új direkt fűtési kört került kialakításra. A kazánok védelmét vízlágyító berendez biztosítja.

Az energia megtakarítást eredményező beavatkozások leírása:

A rekonstrukció során az új kondenzációs kazánoknak köszönhetően, a külső időjárás követő szabályozó elektronika segítségével az ipari üzem termeléséhez igazodóan a nappali, éjszakai hőmérsékletek, napi-heti fűtési programok órai pontossággal lettek beállítva. A puffer tárolóban megtermelt használati meleg víz hőmérsékletét a szabályozásnak köszönhetően a legoptimálisabb értéken lehet tartani. A fűtőkörönkénti szabályozásnak köszönhetően az épületek égtáj szerinti szabályozása megoldottá vált.

Az emeleti fürdő légoldali fűtését korábban egy elöregedett légtechnikai rendszerrel oldották meg, melynek fűtőkalorifere szabályozás nélkül kapta az energiát. Megszüntetésre került ez a hő ellátás, helyette fan-coil rendszerek lettek beépítve, melyeknek fűtési energiáját a kazánház biztosítja. Itt is megvalósult a szabályozott üzem.

A régi elöregedett hő központban építőelemes hőcserélőkkel biztosították a használati meleg víz ellátáshoz szükséges fűtési energiát. Az új puffer tárolóval és a hozzá kapcsolódó lemezes hőcserélővel a jelenlegi magas egyidejűséget figyelembe véve, gyors felfűtést biztosítva, szabályozott módon történik a használati meleg víz termelése.

Elért eredmények

A korszerűsítést követően az érintett épületrészek (szociális, iroda, porta helyiségek) hő- és melegvíz ellátására 44,4 %-al kevesebb hőmennyiségre van szükség. 

asg7.PNG

A projekt hozzájárulása a Virtuális Erőmű programhoz

Fentiek alapján a felújítás eredményeként 2796,87 GJ azaz 776,9 MWh fűtési energia-megtakarítást sikerült elérni.

A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés:

PVEP= QVE x η / τCS = (776,9 MWh * 50%) : 6000 h = 64,74kW

ahol:

PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csökkenés,

QVE – a teljesítmény számítás alapját képező hőenergia megtakarítás,

η – átlagos erőműi hatásfok

τCS - erőműi éves csúcsidei üzemóraszám

Összegezve az ASG Gépgyártó Kft. – Tatabánya fűtéskorszerűsítési projekt 64,74 kW értékkel járult hozzá a Virtuális erőmű építéséhez.

További feladatok

A megkötött 8 éves időtartamú szolgáltatási szerződések alapján a futamidő alatt a Cothec Kft. feladata a szervizelési, karbantartási és javítási munkák elvégzése a szükséges cserealkatrészek díjmentes biztosítása mellett. Továbbá a Cothec Kft biztosítja az ASG Gépgyártó Kft. iroda-, szociális és porta épületének hőellátását is. Így a Megrendelőnek a 8 éves szerződéses időtartam alatt a hőtermelő rendszerrel kapcsolatos feladata, többletköltsége, kockázata nem jelentkezik. 

Tanulságok, tapasztalatok

A bemutatott projekt alapján jól látható, hogy egy komplett kazánházi rekonstrukcióval, szabályzott rendszerrel komoly energia megtakarítás érhető el. A Cothec Kft. által kínált ESCO konstrukció keretében azon vállalatoknak, intézményeknek is lehetőségük van a korszerűsítéseket elvégeztetni, akik a beruházás fedezetéül szolgáló pénzügyi forrással nem rendelkeznek, vagy pénzügyi forrásukat más céljaik megvalósítására kívánják felhasználni. A Cothec Kft. a beruházást önerő igénybevétele nélkül valósítja meg, a szerződés időtartama alatt felel a rendszer üzemeltetési, javítási és karbantartási munkáinak elvégzéséért. A Megrendelő a teljes körű szolgáltatásért egy fix alapdíjat fizet, melyet az elért energia megtakarításból fakadó költségmegtakarításból tud biztosítani. A hődíjat pedig az elfogyasztott hőmennyiség arányában fizeti meg.