Jelentkezés a 2020-as
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat

Energiahatékony Vállalat Díjra

DR. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK FŐVÉDNÖKSÉGÉVEL ÉS DR. SZILI KATALIN MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTT VÉDNÖKSÉGÉVEL

 

Az Energiahatékony Vállalat Díj az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat második szintje. Ha egy vállalat el szeretné érni ezt a szintet, akkor már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projektet/intézkedést kell tudni felmutatnia.

A pályázat ebben az esetben az alábbi lépésekből áll:

  1. Pályázati adatlap, önértékelő kérdőív és rövid projektismertető kitöltése a VEP oldalán

  2. Regisztrációs díj befizetése az éves energiafogyasztás alapján (Pályázati feltételrendszer 7. pont)

    A számlát a Magyar Innováció és Hatékonyság Nkft. állítja ki és juttatja el a pályázatban megadott címre, a pályázat benyújtása után, a kiállítástól számított 8 napos fizetési határidővel.

  3. Az elkészült pályázati anyag továbbításra kerül a Tanácsadó Testület Szakmai Zsűri Szakbizottságának, amely dönt a pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról

  4. A pályázat elbírálásáról a MI6 Kft. munkatársai e-mailben értesítik a kapcsolattartót.

  5. Sikeres pályázat esetén egy rövid összefoglaló publikálása a projektről és az elnyert díjról a vállalat weboldalán

  6. Védjegyhasználati nyilatkozat megküldése

A részletes pályázati feltételeket itt találja: Pályázati feltételrendszer

Ez a szint egy sokkal komolyabb, már meglévő sikerekre alapozott elismerés az Energiatudatos Vállalat Címhez képest. Az energiahatékonyság növelése érdekében megvalósított és kimutatható eredménnyel rendelkező intézkedésekkel az ipari vállalatok, energiatermelő és szolgáltató vállalatok is megszerezhetik.

 
Energiahatekony_Vallalat-page-001.jpg
 

 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2020. február 7.

Vállalat adatai
Kérjük adja meg a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat!
Kapcsolattartó adatai
Honnan értesült a pályázatról?
Pályázati adatok
Éves energiafogyasztás összesen (GWh) *
Kérjük, hogy adja össze villamosenergia és gázfogyasztását. Gázfogyasztása GWh-ra történő átváltásához kérjük a KSH fűtőértéket figyelembe venni, mely szerint 1 m3 földgáz fűtőértéke átlagosan 34MJ, azaz 9,44 kWh.
1. Az energiahatékonyság beépülése a vállalat menedzsment irányítási rendszerébe
1.1 A vállalalat stratégiáját megfogalmazó dokumentumokban megjelenik a versenyképesség és a hatékonyság növelésének egyik eszközeként az energiahatékonyság javítása *
1.2 A vállalat rendelkezik valamely nemzetközi szabvány (EN 16001, ISO 50001) szerinti tanúsított energiamenedzsment irányítási rendszerrel *
1.3 A vállalati kultúrában, vezetési gyakorlatban az energiahatékonyság nem egyedi költségcsökkentési akcióként, hanem folyamatos fejlődésre vonatkozó elkötelezettségként jelenik meg *
1.4 A felsővezetés egy tagjának a munkaköri leírásában az energiahatékonyság irányításáért vállalt hatáskör és felelősség meghatározásra került *
1.5 Van a vállalatban egy kijelölt energiamenedzser, akinek elismerése ("bónusza") az energiahatékonyság terén elért eredményekhez van kötve *
1.6 Működik egy belső vagy külső szakértőkből álló ún. energiahatékonysági munkacsoport, amely az összes vállalati szintű nézőpontból vizsgálja az energiahatékonyságot *
1.7 Az energiahatékonysági munkacsoport tagjainak éves teljesítményértékelésénél az energia menedzser értékelése, illetve az elért energiahatékonysági eredmények is figyelembe vételre kerülnek *
1.8 Az energia menedzser közvetlenül továbbíthatja a felsővezetésnek az energiahatékonyság érvényesülését akadályozó tényezőket, és ezen problémák megoldásához segítséget kap *
2. Tényeken alapuló döntéshozatal az energiamenedzsmentben
2.1 A vállalat képes az energiafogyasztás mérésére az egyes költséghelyeken (pl. almérők) *
2.2 A mérőeszközök rendszeresen ellenőrizve és karbantartva vannak (pl. almérők) *
2.3 A vállalat rendelkezik energiafelügyeleti rendszerrel, mely képes a mért adatok feldolgozására és értékelésére *
2.4 Az energiafelügyeleti rendszer adatai integrálva vannak a vállalat menedzsment információs rendszerébe *
2.5 A kitűzött energiahatékonysági célokat és az aktuális eredményeket a menedzsment számára készülő havi jelentés (az általános vállalati jelentés részeként vagy önálló energetikai jelentésként) összehasonlítja, és előrejelzi a várható éves pénzügyi hatásokat *
2.6 A havi jelentés mellett elérhetőek a múltbeli energiafogyasztási, energiahatékonysági adatok is, hasonló szerkezetben és idősoros formátumban *
2.7 A havi jelentés elérhető a vállalat minden szintjén, igazodva a felhasználók (vezetői szintek) szakmai felkészültéségéhez és részletezettségi igényeihez
2.8 Készült egyszerűsített energetikai audit (energiaszámlák, szerződésekből származtatott kisebb beruházások, illetve beruházás nélküli energiahatékony javaslatok összesítése) *
2.9 Energia audit tanulmány készült a vállalat főbb telephelyeiről, létesítményeiről (műszaki állapot felmérés, javaslattétel az épület, gépészeti és villamos rendszerek, víz felhasználás energiahatékonyabb működésére) *
2.10 A vállalat rendelkezik a jogszabályban előírt épületenergetikai tanusítványokkal (176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet) *
3. Célok és akciótervek
3.1 A célok kitűzése bázis értékeken és a feltárt potenciálokon alapulnak *
3.2 A vállalat célkitűzéseiben törekszik arra, hogy növelje a felhasznált megújuló energiák részarányát *
3.3 Célok minden mért költséghelyre lebontásra kerülnek az energiahatékonysági munkacsoport részvevőinek bevonásával *
3.4 Az energiahatékonysági célokhoz az adott költséghely tevékenységéhez kapcsolódó energia indikátorokat (EPI: Energy Performance Indicator) jelölnek ki (pl.: kWh/m2/fő vagy más fajlagos mutatók) *
3.5 Célok megfelelnek a "S.M.A.R.T." követelményrendszernek (specific: jól definiált, measureable: a bázis értékhez képest mérhető, achivable: reálisan elérhető, reasonable: alátámasztott, targeted: határidőzött) *
3.6 Az energiahatékonysági célértékeket nem lehet megváltoztatni két felülvizsgálati időszak között *
3.7 A kitűzött energiahatékonysági célokhoz akciótervek kerülnek elfogadásra *
3.8 Az akciótervek rangsorolásában a megtérülés számítás is szerepet játszik *
3.9 A célértékek rendszeresen (évente) felülvizsgálatra kerülnek a felsővezetés által *
3.10 Az energiahatékonyság fejlesztési akciótervek rendszeresen felülvizsgálva, értékelve és aktualizálva vannak *
3.11 A célkitűzési rendszer hatékonysága és az akciótervek megvalósítási folyamatának sikeressége időszakonként vállalati szinten áttekintésre kerül *
4. Megfelelő erőforrások biztosítása
4.1 A vállalat megfelelő szintű erőforrásokat biztosít az energiamenedzser és az energiahatékonysági munkacsoport számára *
4.2 A vállalat az akciótervben szereplő projektek megvalósításához megfelelő erőforrásokat tervez és biztosít *
4.3 A vállalat az energiahatékonysági célkitűzésekhez igazodva folyamatosan képzi és fejleszti a humán erőforrásait *
4.4 A vállalat energiamenedzsere(i) folyamatos külső szakmai továbbképzésben részesül(nek) *
4.5 A vállalat folyamatosan motiválja alkalmazottait, erősíti tudatosságukat az energiahatékonysági célok elérésére *
5. Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása
5.1 A vállalat bizonyított és számszerűsített megtakarításokat mutat ki projekt alapon, és számol el a Virtuális Erőmű Programban (VEP) *
5.2 A vállalat az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységének összes ráfordításait és hasznát számszerűsíti és évente felülvizsgálja *
5.3 A vállalat az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységeit "sikerbeszámolók" formájában dokumentálja *
5.4 A vállalat energiahatékonysági fejlesztésének eredményeit megosztja dolgozóival, beszállítóival, partnereivel *
5.5 Az energiahatékonyság fejlesztési tevékenységekben közreműködő alkalmazottak elismerése az egész vállalat számára bemutatásra kerül *
5.6 A vállalat energiahatékonysági fejlesztéseiért és teljesítményéért külső elismerésben részesül *
5.7 A vállalat energiahatékonysági eredményeit benchmarking elemzés alá veti és összevetéseket tesz a nemzetközi és hazai legjobb gyakorlattal *
Rövid projektismertető
Az Energiahatékony Vállalat cím nyerteseinek weboldalukon hír, blogbejegyzés vagy statikus honlapoldal formájában kötelező megjeleníteniük egy rövid összefoglalót az elnyert díj átvételéről, melyben a pályázat forrásaként meg kell jeleníteniük a www.mi6.hu linket. A megjelenésnek a díj átvételét követő 30 napon belül nyilvánosan elérhetőnek kell lennie. A vállalat a megjelenésről az info@mi6.hu címre küldött emailben értesíti a MI6 Nkft-t.
Kérjük, hogy adja össze évi villamosenergia és gáz megtakarítását. Gáz megtakarítása GWh-ra történő átváltásához kérjük a KSH fűtőértéket figyelembe venni, mely szerint 1 m3 földgáz fűtőértéke átlagosan 34MJ, azaz 9,44 kWh.
Megismertem és elfogadom az alábbi dokumentumokat: *
A dokumentumok a lap alján, a gombokra kattintva tekinthetőek meg!
*
*
Az Ön által képviselt vállalat a megadott adatokkal vesz részt a pályázati folyamatban. Az adatok valóságtartalmának igazolása a pályázati folyamat része. Szándékosan valótlan adatok megadása a pályázatból való automatikus kizárást eredményez. Az adatok utólagos korrekciója csak emailes megkereséssel lehetséges, az info@mi6.hu email címen.