LEZÁRT
Jelentkezés a 2019-es
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat

Energiahatékony Vállalat Díjra

DR. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK FŐVÉDNÖKSÉGÉVEL ÉS DR. SZILI KATALIN MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTT VÉDNÖKSÉGÉVEL

 

Az Energiahatékony Vállalat Díj az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat második szintje. Ha egy vállalat el szeretné érni ezt a szintet, akkor már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projektet/intézkedést kell tudni felmutatnia.

A pályázat ebben az esetben az alábbi lépésekből áll:

 1. Pályázati adatlap, önértékelő kérdőív és rövid projektismertető kitöltése a VEP oldalán

 2. Regisztrációs díj befizetése az éves energiafogyasztás alapján (Pályázati feltételrendszer 7. pont)

  A számlát a Magyar Innováció és Hatékonyság Nkft. állítja ki és juttatja el a pályázatban megadott címre, a pályázat benyújtása után, a kiállítástól számított 8 napos fizetési határidővel.

 3. Műszaki csapatunk felkeresi Önöket, majd elkészítik a pályázó vállalat adatszolgáltatása és aktív közreműködésével az alábbi produktumokat

  • A projekt 1 oldalas sikertörténete, melynek célközönsége a döntéshozók, téma iránt érdeklődők

  • A projekt 2-3 oldalas szakmai összefoglalója, melynek célközönsége a szakértők

  • A meghatározott számítási módszertan szerint kiszámításra kerül, hogy a projekt mennyivel járul hozzá a Virtuális Erőmű építéséhez. Ezt nevezzük bebankolásnak.

 4. Az elkészült pályázati anyag továbbításra kerül a Tanácsadó Testület Szakmai Zsűri Szakbizottságának, aki dönt a pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról

 5.  Védjegyhasználati hozzájárulás megküldése

A részletes pályázati feltételeket itt találja: Pályázati feltételrendszer

 

Ez a szint egy sokkal komolyabb, már meglévő sikerekre alapozott elismerés az Energiatudatos Vállalat Címhez képest. Az energiahatékonyság növelése érdekében megvalósított és kimutatható eredménnyel rendelkező intézkedésekkel az ipari vállalatok, energiatermelő és szolgáltató vállalatok is megszerezhetik.

Energiahatekony_Vallalat_logo_2019_evszammal_uj.jpg

 A pályázat benyújtási határideje:

Vállalat adatai
Kérjük adja meg a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat!
Vállalat címe *
Vállalat címe
Kapcsolattartó adatai
Kapcsolattartó neve *
Kapcsolattartó neve
Pályázati adatok
Éves energiafogyasztás összesen (GWh)
Kérjük, hogy adja össze villamosenergia és gázfogyasztását. Gázfogyasztása GWh-ra történő átváltásához kérjük a KSH fűtőértéket figyelembe venni, mely szerint 1 m3 földgáz fűtőértéke átlagosan 34MJ, azaz 9,44 kWh.
1. Az energiahatékonyság beépülése a vállalat menedzsment irányítási rendszerébe
1.1 A vállalalat stratégiáját megfogalmazó dokumentumokban megjelenik a versenyképesség és a hatékonyság növelésének egyik eszközeként az energiahatékonyság javítása *
1.2 A vállalat rendelkezik valamely nemzetközi szabvány (EN 16001, ISO 50001) szerinti tanúsított energiamenedzsment irányítási rendszerrel *
1.3 A vállalati kultúrában, vezetési gyakorlatban az energiahatékonyság nem egyedi költségcsökkentési akcióként, hanem folyamatos fejlődésre vonatkozó elkötelezettségként jelenik meg *
1.4 A felsővezetés egy tagjának a munkaköri leírásában az energiahatékonyság irányításáért vállalt hatáskör és felelősség meghatározásra került *
1.5 Van a vállalatban egy kijelölt energiamenedzser, akinek elismerése ("bónusza") az energiahatékonyság terén elért eredményekhez van kötve *
1.6 Működik egy belső vagy külső szakértőkből álló ún. energiahatékonysági munkacsoport, amely az összes vállalati szintű nézőpontból vizsgálja az energiahatékonyságot *
1.7 Az energiahatékonysági munkacsoport tagjainak éves teljesítményértékelésénél az energia menedzser értékelése, illetve az elért energiahatékonysági eredmények is figyelembe vételre kerülnek *
1.8 Az energia menedzser közvetlenül továbbíthatja a felsővezetésnek az energiahatékonyság érvényesülését akadályozó tényezőket, és ezen problémák megoldásához segítséget kap *
2. Tényeken alapuló döntéshozatal az energiamenedzsmentben
2.1 A vállalat képes az energiafogyasztás mérésére az egyes költséghelyeken (pl. almérők) *
2.2 A mérőeszközök rendszeresen ellenőrizve és karbantartva vannak (pl. almérők) *
2.3 A vállalat rendelkezik energiafelügyeleti rendszerrel, mely képes a mért adatok feldolgozására és értékelésére *
2.4 Az energiafelügyeleti rendszer adatai integrálva vannak a vállalat menedzsment információs rendszerébe *
2.5 A kitűzött energiahatékonysági célokat és az aktuális eredményeket a menedzsment számára készülő havi jelentés (az általános vállalati jelentés részeként vagy önálló energetikai jelentésként) összehasonlítja, és előrejelzi a várható éves pénzügyi hatásokat *
2.6 A havi jelentés mellett elérhetőek a múltbeli energiafogyasztási, energiahatékonysági adatok is, hasonló szerkezetben és idősoros formátumban *
2.7 A havi jelentés elérhető a vállalat minden szintjén, igazodva a felhasználók (vezetői szintek) szakmai felkészültéségéhez és részletezettségi igényeihez
2.8 Készült egyszerűsített energetikai audit (energiaszámlák, szerződésekből származtatott kisebb beruházások, illetve beruházás nélküli energiahatékony javaslatok összesítése) *
2.9 Energia audit tanulmány készült a vállalat főbb telephelyeiről, létesítményeiről (műszaki állapot felmérés, javaslattétel az épület, gépészeti és villamos rendszerek, víz felhasználás energiahatékonyabb működésére) *
2.10 A vállalat rendelkezik a jogszabályban előírt épületenergetikai tanusítványokkal (176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet) *
3. Célok és akciótervek
3.1 A célok kitűzése bázis értékeken és a feltárt potenciálokon alapulnak *
3.2 A vállalat célkitűzéseiben törekszik arra, hogy növelje a felhasznált megújuló energiák részarányát *
3.3 Célok minden mért költséghelyre lebontásra kerülnek az energiahatékonysági munkacsoport részvevőinek bevonásával *
3.4 Az energiahatékonysági célokhoz az adott költséghely tevékenységéhez kapcsolódó energia indikátorokat (EPI: Energy Performance Indicator) jelölnek ki (pl.: kWh/m2/fő vagy más fajlagos mutatók) *
3.5 Célok megfelelnek a "S.M.A.R.T." követelményrendszernek (specific: jól definiált, measureable: a bázis értékhez képest mérhető, achivable: reálisan elérhető, reasonable: alátámasztott, targeted: határidőzött) *
3.6 Az energiahatékonysági célértékeket nem lehet megváltoztatni két felülvizsgálati időszak között *
3.7 A kitűzött energiahatékonysági célokhoz akciótervek kerülnek elfogadásra *
3.8 Az akciótervek rangsorolásában a megtérülés számítás is szerepet játszik *
3.9 A célértékek rendszeresen (évente) felülvizsgálatra kerülnek a felsővezetés által *
3.10 Az energiahatékonyság fejlesztési akciótervek rendszeresen felülvizsgálva, értékelve és aktualizálva vannak *
3.11 A célkitűzési rendszer hatékonysága és az akciótervek megvalósítási folyamatának sikeressége időszakonként vállalati szinten áttekintésre kerül *
4. Megfelelő erőforrások biztosítása
4.1 A vállalat megfelelő szintű erőforrásokat biztosít az energiamenedzser és az energiahatékonysági munkacsoport számára *
4.2 A vállalat az akciótervben szereplő projektek megvalósításához megfelelő erőforrásokat tervez és biztosít *
4.3 A vállalat az energiahatékonysági célkitűzésekhez igazodva folyamatosan képzi és fejleszti a humán erőforrásait *
4.4 A vállalat energiamenedzsere(i) folyamatos külső szakmai továbbképzésben részesül(nek) *
4.5 A vállalat folyamatosan motiválja alkalmazottait, erősíti tudatosságukat az energiahatékonysági célok elérésére *
5. Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása
5.1 A vállalat bizonyított és számszerűsített megtakarításokat mutat ki projekt alapon, és számol el a Virtuális Erőmű Programban (VEP) *
5.2 A vállalat az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységének összes ráfordításait és hasznát számszerűsíti és évente felülvizsgálja *
5.3 A vállalat az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységeit "sikerbeszámolók" formájában dokumentálja *
5.4 A vállalat energiahatékonysági fejlesztésének eredményeit megosztja dolgozóival, beszállítóival, partnereivel *
5.5 Az energiahatékonyság fejlesztési tevékenységekben közreműködő alkalmazottak elismerése az egész vállalat számára bemutatásra kerül *
5.6 A vállalat energiahatékonysági fejlesztéseiért és teljesítményéért külső elismerésben részesül *
5.7 A vállalat energiahatékonysági eredményeit benchmarking elemzés alá veti és összevetéseket tesz a nemzetközi és hazai legjobb gyakorlattal *
Rövid projektbemutatás
Kérjük, hogy adja össze évi villamosenergia és gáz megtakarítását. Gáz megtakarítása GWh-ra történő átváltásához kérjük a KSH fűtőértéket figyelembe venni, mely szerint 1 m3 földgáz fűtőértéke átlagosan 34MJ, azaz 9,44 kWh.
Honnan értesült a pályázatról?
Az Energiahatékony Vállalat cím nyerteseinek weboldalukon hír, blogbejegyzés vagy statikus honlapoldal formájában kötelező megjeleníteniük egy rövid összefoglalót az elnyert díj átvételéről, melyben a pályázat forrásaként meg kell jeleníteniük a www.mi6.hu linket. A megjelenésnek a díj átvételét követő 30 napon belül nyilvánosan elérhetőnek kell lennie. A vállalat a megjelenésről az info@mi6.hu címre küldött emailben értesíti a MI6 Nkft-t.
Emellett kérünk minden díjazottat, hogy az értesítő e-mailben, maximum két mondatban foglalja össze miért fontos számára, vagy milyen eredményt hozott számára a VEP minősítés. Pl. „Számunkra az Energiahatékony Vállalat Díj azt jelenti, hogy bemutathatjuk vevőink számára, nem csak mondjuk, de teszünk is környezetünk megóvásáért."
Kérjük a minősítés védjegyét jelenítse meg a nyertes vállalat weboldalán, lehetőleg:
• Főoldalon futó galériában • Weblap header állandó elemként • Oldalsávon, menü alatt és/vagy menüben • Különálló, a weboldalon navigálva elérhető aloldalként, kapcsolódó tartalom megosztásával.
Kérjük, az Energiahatékony Vállalat címhez kapcsolódó összefoglaló tartalmazza az alábbi információkat:
• A cím típusának, a minősítés évének és akkreditációs időtartamának megjelölése • A cím megszerzésének dátuma • A címhez kapcsolódó vállalások
Az összefoglalók és a logó kihelyezését a díjat átadó MI6 NKft. a díj átadása és a védjegyhasználati nyilatkozat átadása után ellenőrizheti az elnyert minősítés időtartama alatt. A megjelenítést a MI6 NKft. ellenőrzi és nem megfelelő kihelyezés esetén hivatalos javaslatot küld a védjegyhasználó számára.
A "Pályázat beküldése" gombra történő kattintással Ön elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat keretében megadott személyes és vállalati adatait a pályázata elbírálása érdekében felhasználjuk és tároljuk. Ön bármikor nyilatkozatban kérheti adatai törlését.
A "Pályázat beküldése" gombra történő kattintással Ön és/vagy az Ön által képviselt vállalat a megadott adatokkal vesz részt a pályázati folyamatban. Az adatok valóságtartalmának igazolása a pályázati folyamat része. Szándékosan valótlan adatok megadása a pályázatból való automatikus kizárást eredményez. Az adatok utólagos korrekciója csak emailes megkereséssel lehetséges, az info@mi6.hu email címen.