Jelentkezés a 2019-es Energiatudatos Iskolákért Pályázat

Energiatudatos Iskola, Energiahatékony Iskola, Energiahatékony Mentor Iskola Díjra

2016-ban elindult az Energiatudatos Iskolákért Program (ETIP), melynek célja, hogy a MI6 mintaépületet nyílt napok formájában „elvigyük” az iskolákba – azaz az abban megismerhető tudást egy általános, fenntartható fejlődésről szóló tudáskeretbe illesztve mutassuk be a gyerekeknek. E programok sikerességét a több ezres résztvevői szám igazolta.

 

Energiatudatos Iskolákért Pályázat (ETIP 2018) a Fenntarthatósági Témahéten

Az idén újra meghirdetett Energiatudatos Iskolákért Pályázatra (ETIP 2018) továbbra is bármelyik iskola be tud jelentkezni a MI6 elérhetőségein, de a Fenntarthatósági Témahétre regisztrált iskolák 2018-ban önálló alprogramot kapnak, amelyben elnyerhetik az „Energiatudatos Iskola”, „Energiahatékony Iskola” vagy „Energiahatékony Mentor Iskola” címet. Amennyiben az iskola csatlakozik a Fenntarthatósági Témahéthez, egyúttal regisztrálhat az Energiatudatos Iskoláért Programra is.
 

Hogyan működik az ETIP?

 1. A regisztrációnál az iskolának ki kell jelölnie egy tanárt, aki az iskola Energiatudatossági követe (E-Követ) lesz. Az E-Követek a MI6-tól egy kidolgozott írásos tananyagot kapnak, amelynek célja, hogy a fenntartható fejlődés fontosságáról, a ma elérhető, legmodernebb zöld technológiákról, a MI6 energiahatékonysági demonstrációs épületéről, ill. annak kommunikációs tartalmáról a diákoknak átadható tudással gazdagodjanak.
   
 2. Az E-követek az elsajátított tudást a tagintézmények minél több diákjának átadják, akik ezt aláírásukkal is igazolják (jelenléti ív), és akik bevonásával – számos „ISKOLÁN KÍVÜLI FELADATOK tesztjeit” (IKIF) küldenek vissza hozzánk.
   
 3. Az összegyűjtött IKIF-et elektronikus formában kell beküldeni 2018. május 31-ig a Fenntarthatósági Témahét honlapjára: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok, melyeket 2018. augusztus 10-ig értékeli a VEP Tanácsadó Testülete.
   
 4. Az aláírt jelenléti íveket, illetve IKIF-et eredeti példányban postai úton (2040 Budaörs, Baross utca 165/3. I.em.) kérjük eljuttatni a MI6 részére 2018. május 31-ig, melyeket 2018. augusztus 10-ig értékeli a VEP Tanácsadó Testülete.

A tananyagok, mellékletek, IKIF-ek, stb., az alábbi linken érhetőek el: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek

Az ETIP pályázathoz tartozó két tananyag: 

 • Egészséges élet egy életen át!
 • Élj ökosan generációkon át!

Az ETIP értékelése

A Teszteket benyújtó iskolák - az iskola létszámának arányában - a legtöbb helyesen kitöltött, aláírt IKIF-et beküldött intézmények képviselőit, ill. az iskolák által delegált diák képviselőket a MI6 meghívja a 2018-es (2019 tavaszi) VEP - EKP díjátadóra, és a következő kategóriákban díjazza:

 1. Energiatudatos Iskola: azon intézmény, amely diákjaival közösen, megismerte a MI6 energiatudatossági filozófiáját és tudását, és legalább három különböző Iskolán Kívüli Feladatból a legtöbbet küldte el számunkra, valamint a diákok legalább fele igazoltan (jelenléti ív) részt vett a kapcsolódó képzésen.
  A díjazottak képviselői a program védnökeitől oklevelet vehetnek át a 2019. márciusában megrendezendő eseményen, továbbá az iskola egy évig használhatja a VEP - Energiatudatos Iskola címet ill. az ezt tanúsító védjegyet.
   
 2. Energiahatékony Iskola: azon intézmény, amely diákjaival közösen, megismerte a MI6 energiatudatossági filozófiáját és tudását, és legalább négy különböző Iskolán Kívüli Feladatból a legtöbbet küldte el számunkra, valamint a diákok legalább fele igazoltan (jelenléti ív) részt vett a kapcsolódó képzésen.
  A díjazottak képviselői a program védnökeitől oklevelet vehetnek át a 2019. márciusában megrendezendő eseményen, továbbá az iskola egy évig használhatja az VEP - Energiahatékony Iskola címet ill. az ezt tanúsító védjegyet.
   
 3. Energiahatékony Mentor Iskola: azon intézmény, amely diákjaival közösen, megismerte a MI6 teljes energiatudatossági filozófiáját és tudását, és az összes Iskolán Kívüli Feladatból a legtöbbet küldte el számunkra, valamint a diákok legalább fele igazoltan (jelenléti ív) részt vett a kapcsolódó képzésen.
  A díjazottak képviselői a program védnökeitől oklevelet vehetnek át a 2019. márciusában megrendezendő eseményen, továbbá az iskola egy évig használhatja az VEP – Energiahatékony Mentor Iskola címet ill. az ezt tanúsító védjegyet.

A tanórákon túl a diákok otthon is fejleszthetik tudásukat a Virtuális Erőmű Program Facebook kvízjátékának kitöltésén keresztül, mellyel eddig ismereteiket és tudásukat tovább tudják bővíteni.


A Fenntarthatósági Témahét regisztrációja lezárult, de Energiatudatos Iskolákért Pályázatra (ETIP 2018) továbbra is bármelyik iskola be tud jelentkezni a MI6 elérhetőségein!

Kapcsolat

Jádi Enikő
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.
Virtuális Erőmű Program™
Székhely: 8000 Székesfehérvár Bregyó köz 2
Postázási cím: 2040 Budaörs, Baross utca 165/3. I.em.
E-mail: info@mi6.hu