LEZÁRT

Jelentkezés a 2019-es őszi
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat

Energiatudatos Vállalat Címre

Dr. Áder János Köztársasági Elnök fővédnökségével és Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott védnökségével


Az Energiatudatos Vállalat Cím az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat első szintje. Ez a szint nem igényel múltbéli sikereket, már megvalósult energiahatékonysági fejlesztéseket, azonban elkötelezettséget igényel a fejlődésre.

A pályázáshoz az alábbi lépésekre van szükség:

  1. Pályázati adatlap és önértékelés kitöltése, valamint vállalások megtétele, hogy a vállalat mely értékelési területeken kíván fejlődni az elkövetkezendő egy évben (ld. lent)

  2. Regisztrációs díj befizetése az éves energiafogyasztás alapján (Pályázati feltételrendszer 7. pont)

    A számlát a Magyar Innováció és Hatékonyság (MI6) Nkft. állítja ki és juttatja el a pályázatban megadott címre, a pályázat benyújtása után, a kiállítástól számított 8 napos fizetési határidővel.

  3. Az elkészült pályázati anyag továbbításra kerül a Tanácsadó Testület Szakmai Zsűri Szakbizottságának, amely dönt a pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról.

  4. A pályázat elbírálásáról a MI6 Kft. munkatársai e-mailben értesítik a kapcsolattartót

  5. Sikeres pályázat esetén a vállalások publikálása a vállalat weboldalán

  6. Védjegyhasználati nyilatkozat kitöltése és megküldése

A részletes pályázati feltételeket itt találja: Pályázati feltételrendszer

A fenti lépések 2. pontjának teljesülését követően és igény szerint Akkreditált Tanácsadót rendel a VEP a jelentkező vállalathoz, aki támogatja a pályázat további lépéseinek eredményes megtételében. Segítséget nyújthat például reálisan teljesíthető, mégis releváns mértékű vállalásokat tenni az elkövetkezendő egy évre.

Energiatudatos_Vallalat_logo_2019_evszammal_uj.jpg

 A pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 6.

Vállalat adatai
Kérjük adja meg a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat!
Kapcsolattartó adatai
Honnan értesült a pályázatról?
Pályázati adatok
Éves energiafogyasztás összesen (GWh)
Kérjük, hogy adja össze villamosenergia és gázfogyasztását. Gázfogyasztása GWh-ra történő átváltásához kérjük a KSH fűtőértéket figyelembe venni, mely szerint 1 m3 földgáz fűtőértéke átlagosan 34MJ, azaz 9,44 kWh.
1. Az energiahatékonyság beépülése a vállalat menedzsment irányítási rendszerébe
1.1 A vállalalat stratégiáját megfogalmazó dokumentumokban megjelenik a versenyképesség és a hatékonyság növelésének egyik eszközeként az energiahatékonyság javítása *
1.2 A vállalat rendelkezik valamely nemzetközi szabvány (EN 16001, ISO 50001) szerinti tanúsított energiamenedzsment irányítási rendszerrel *
1.3 A vállalati kultúrában, vezetési gyakorlatban az energiahatékonyság nem egyedi költségcsökkentési akcióként, hanem folyamatos fejlődésre vonatkozó elkötelezettségként jelenik meg *
1.4 A felsővezetés egy tagjának a munkaköri leírásában az energiahatékonyság irányításáért vállalt hatáskör és felelősség meghatározásra került *
1.5 Van a vállalatban egy kijelölt energiamenedzser, akinek elismerése ("bónusza") az energiahatékonyság terén elért eredményekhez van kötve *
1.6 Működik egy belső vagy külső szakértőkből álló ún. energiahatékonysági munkacsoport, amely az összes vállalati szintű nézőpontból vizsgálja az energiahatékonyságot *
1.7 Az energiahatékonysági munkacsoport tagjainak éves teljesítményértékelésénél az energia menedzser értékelése, illetve az elért energiahatékonysági eredmények is figyelembe vételre kerülnek *
1.8 Az energia menedzser közvetlenül továbbíthatja a felsővezetésnek az energiahatékonyság érvényesülését akadályozó tényezőket, és ezen problémák megoldásához segítséget kap *
2. Tényeken alapuló döntéshozatal az energiamenedzsmentben
2.1 A vállalat képes az energiafogyasztás mérésére az egyes költséghelyeken (pl. almérők) *
2.2 A mérőeszközök rendszeresen ellenőrizve és karbantartva vannak (pl. almérők) *
2.3 A vállalat rendelkezik energiafelügyeleti rendszerrel, mely képes a mért adatok feldolgozására és értékelésére *
2.4 Az energiafelügyeleti rendszer adatai integrálva vannak a vállalat menedzsment információs rendszerébe *
2.5 A kitűzött energiahatékonysági célokat és az aktuális eredményeket a menedzsment számára készülő havi jelentés (az általános vállalati jelentés részeként vagy önálló energetikai jelentésként) összehasonlítja, és előrejelzi a várható éves pénzügyi hatásokat *
2.6 A havi jelentés mellett elérhetőek a múltbeli energiafogyasztási, energiahatékonysági adatok is, hasonló szerkezetben és idősoros formátumban *
2.7 A havi jelentés elérhető a vállalat minden szintjén, igazodva a felhasználók (vezetői szintek) szakmai felkészültéségéhez és részletezettségi igényeihez
2.8 Készült egyszerűsített energetikai audit (energiaszámlák, szerződésekből származtatott kisebb beruházások, illetve beruházás nélküli energiahatékony javaslatok összesítése) *
2.9 Energia audit tanulmány készült a vállalat főbb telephelyeiről, létesítményeiről (műszaki állapot felmérés, javaslattétel az épület, gépészeti és villamos rendszerek, víz felhasználás energiahatékonyabb működésére) *
2.10 A vállalat rendelkezik a jogszabályban előírt épületenergetikai tanusítványokkal (176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet) *
3. Célok és akciótervek
3.1 A célok kitűzése bázis értékeken és a feltárt potenciálokon alapulnak *
3.2 A vállalat célkitűzéseiben törekszik arra, hogy növelje a felhasznált megújuló energiák részarányát *
3.3 Célok minden mért költséghelyre lebontásra kerülnek az energiahatékonysági munkacsoport részvevőinek bevonásával *
3.4 Az energiahatékonysági célokhoz az adott költséghely tevékenységéhez kapcsolódó energia indikátorokat (EPI: Energy Performance Indicator) jelölnek ki (pl.: kWh/m2/fő vagy más fajlagos mutatók) *
3.5 Célok megfelelnek a "S.M.A.R.T." követelményrendszernek (specific: jól definiált, measureable: a bázis értékhez képest mérhető, achivable: reálisan elérhető, reasonable: alátámasztott, targeted: határidőzött) *
3.6 Az energiahatékonysági célértékeket nem lehet megváltoztatni két felülvizsgálati időszak között *
3.7 A kitűzött energiahatékonysági célokhoz akciótervek kerülnek elfogadásra *
3.8 Az akciótervek rangsorolásában a megtérülés számítás is szerepet játszik *
3.9 A célértékek rendszeresen (évente) felülvizsgálatra kerülnek a felsővezetés által *
3.10 Az energiahatékonyság fejlesztési akciótervek rendszeresen felülvizsgálva, értékelve és aktualizálva vannak *
3.11 A célkitűzési rendszer hatékonysága és az akciótervek megvalósítási folyamatának sikeressége időszakonként vállalati szinten áttekintésre kerül *
4. Megfelelő erőforrások biztosítása
4.1 A vállalat megfelelő szintű erőforrásokat biztosít az energiamenedzser és az energiahatékonysági munkacsoport számára *
4.2 A vállalat az akciótervben szereplő projektek megvalósításához megfelelő erőforrásokat tervez és biztosít *
4.3 A vállalat az energiahatékonysági célkitűzésekhez igazodva folyamatosan képzi és fejleszti a humán erőforrásait *
4.4 A vállalat energiamenedzsere(i) folyamatos külső szakmai továbbképzésben részesül(nek) *
4.5 A vállalat folyamatosan motiválja alkalmazottait, erősíti tudatosságukat az energiahatékonysági célok elérésére *
5. Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása
5.1 A vállalat bizonyított és számszerűsített megtakarításokat mutat ki projekt alapon, és számol el a Virtuális Erőmű Programban (VEP) *
5.2 A vállalat az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységének összes ráfordításait és hasznát számszerűsíti és évente felülvizsgálja *
5.3 A vállalat az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységeit "sikerbeszámolók" formájában dokumentálja *
5.4 A vállalat energiahatékonysági fejlesztésének eredményeit megosztja dolgozóival, beszállítóival, partnereivel *
5.5 Az energiahatékonyság fejlesztési tevékenységekben közreműködő alkalmazottak elismerése az egész vállalat számára bemutatásra kerül *
5.6 A vállalat energiahatékonysági fejlesztéseiért és teljesítményéért külső elismerésben részesül *
5.7 A vállalat energiahatékonysági eredményeit benchmarking elemzés alá veti és összevetéseket tesz a nemzetközi és hazai legjobb gyakorlattal *
Vállalások
Vállalásuk részeként az Energiatudatos Vállalat cím nyerteseinek weboldalukon hír, blogbejegyzés vagy statikus honlapoldal formájában kötelező megjeleníteniük egy rövid összefoglalót vállalásaikról, illetve az elnyert díj átvételéről, melyben a pályázat forrásaként meg kell jeleníteniük a www.mi6.hu linket. A megjelenésnek a díj átvételét követő 30 napon belül nyilvánosan elérhetőnek kell lennie. A vállalat a megjelenésről az info@mi6.hu címre küldött emailben értesíti a MI6 Nkft-t.
Kérjük a következőkben töltse ki az Energiatudatos Vállalat címhez fűződő vállalásait, melyből legalább egy megtétele kötelező. Kérjük, hogy mutassa be a vállalását, ennek kapcsán a jelenlegi helyzetet, illetve, azt, hogy vállalása az önértékelő kérdőív melyik pontjához kapcsolódik.
Felhívjuk figyelmét, hogy vállalásai teljesülését a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. akkreditált auditorai előzetesen, és a díj elnyerését követően is, legkésőbb a 13. hónapban ellenőrizhetik.
Megismertem és elfogadom az alábbi dokumentumokat: *
A dokumentumok a lap alján, a gombokra kattintva tekinthetőek meg!
*
*
Az Ön által képviselt vállalat a megadott adatokkal vesz részt a pályázati folyamatban. Az adatok valóságtartalmának igazolása a pályázati folyamat része. Szándékosan valótlan adatok megadása a pályázatból való automatikus kizárást eredményez. Az adatok utólagos korrekciója csak emailes megkereséssel lehetséges, az info@mi6.hu email címen.