LEZÁRT
Jelentkezés a 2019-es
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat

Energiatudatos Vállalat Címre

Dr. Áder János Köztársasági Elnök fővédnökségével és Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott védnökségével


Az Energiatudatos Vállalat Cím az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat első szintje. Ez a szint nem igényel múltbéli sikereket, már megvalósult energiahatékonysági fejlesztéseket, azonban elkötelezettséget igényel a fejlődésre.

Nemzetközi felmérések igazolják, hogy pusztán tudatosítással 10% energiamegtakarítás érhető el, így ehhez a szinthez az alábbi lépésekre van szükség:

  1. Pályázati adatlap és önértékelő kérdőív kitöltése a MI6 oldalán

  2. Regisztrációs díj befizetése az éves energiafogyasztás alapján (Pályázati feltételrendszer 7. pont)

    A számlát a Magyar Innováció és Hatékonyság Nkft. állítja ki és juttatja el a pályázatban megadott címre, a pályázat benyújtása után, a kiállítástól számított 8 napos fizetési határidővel.

  3. Vállalások megtétele, hogy a vállalat mely értékelési területeken kíván fejlődni az elkövetkezendő egy évben

  4. Vállalások megfogalmazása és publikálása a vállalat weboldalán

  5. Védjegyhasználati hozzájárulás megküldése

 A részletes pályázati feltételeket itt találja: Pályázati feltételrendszer

A fenti lépések 2. pontja után igény szerint Akkreditált Tanácsadót rendel a VEP a jelentkező vállalathoz, aki térítésmentesen támogatja a pályázat további lépéseinek eredményes megtételében. Ő segít például reálisan teljesíthető, mégis releváns mértékű vállalásokat tenni az elkövetkezendő egy évre.

Energiatudatos_Vallalat_logo_2019_evszammal_uj.jpg

 A pályázat benyújtási határideje:

Vállalat adatai
Kérjük adja meg a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat!
Vállalat címe *
Vállalat címe
Kapcsolattartó adatai
Kapcsolattartó neve *
Kapcsolattartó neve
Pályázati adatok
Éves energiafogyasztás összesen (GWh)
Kérjük, hogy adja össze villamosenergia és gázfogyasztását. Gázfogyasztása GWh-ra történő átváltásához kérjük a KSH fűtőértéket figyelembe venni, mely szerint 1 m3 földgáz fűtőértéke átlagosan 34MJ, azaz 9,44 kWh.
1. Az energiahatékonyság beépülése a vállalat menedzsment irányítási rendszerébe
1.1 A vállalalat stratégiáját megfogalmazó dokumentumokban megjelenik a versenyképesség és a hatékonyság növelésének egyik eszközeként az energiahatékonyság javítása *
1.2 A vállalat rendelkezik valamely nemzetközi szabvány (EN 16001, ISO 50001) szerinti tanúsított energiamenedzsment irányítási rendszerrel *
1.3 A vállalati kultúrában, vezetési gyakorlatban az energiahatékonyság nem egyedi költségcsökkentési akcióként, hanem folyamatos fejlődésre vonatkozó elkötelezettségként jelenik meg *
1.4 A felsővezetés egy tagjának a munkaköri leírásában az energiahatékonyság irányításáért vállalt hatáskör és felelősség meghatározásra került *
1.5 Van a vállalatban egy kijelölt energiamenedzser, akinek elismerése ("bónusza") az energiahatékonyság terén elért eredményekhez van kötve *
1.6 Működik egy belső vagy külső szakértőkből álló ún. energiahatékonysági munkacsoport, amely az összes vállalati szintű nézőpontból vizsgálja az energiahatékonyságot *
1.7 Az energiahatékonysági munkacsoport tagjainak éves teljesítményértékelésénél az energia menedzser értékelése, illetve az elért energiahatékonysági eredmények is figyelembe vételre kerülnek *
1.8 Az energia menedzser közvetlenül továbbíthatja a felsővezetésnek az energiahatékonyság érvényesülését akadályozó tényezőket, és ezen problémák megoldásához segítséget kap *
2. Tényeken alapuló döntéshozatal az energiamenedzsmentben
2.1 A vállalat képes az energiafogyasztás mérésére az egyes költséghelyeken (pl. almérők) *
2.2 A mérőeszközök rendszeresen ellenőrizve és karbantartva vannak (pl. almérők) *
2.3 A vállalat rendelkezik energiafelügyeleti rendszerrel, mely képes a mért adatok feldolgozására és értékelésére *
2.4 Az energiafelügyeleti rendszer adatai integrálva vannak a vállalat menedzsment információs rendszerébe *
2.5 A kitűzött energiahatékonysági célokat és az aktuális eredményeket a menedzsment számára készülő havi jelentés (az általános vállalati jelentés részeként vagy önálló energetikai jelentésként) összehasonlítja, és előrejelzi a várható éves pénzügyi hatásokat *
2.6 A havi jelentés mellett elérhetőek a múltbeli energiafogyasztási, energiahatékonysági adatok is, hasonló szerkezetben és idősoros formátumban *
2.7 A havi jelentés elérhető a vállalat minden szintjén, igazodva a felhasználók (vezetői szintek) szakmai felkészültéségéhez és részletezettségi igényeihez
2.8 Készült egyszerűsített energetikai audit (energiaszámlák, szerződésekből származtatott kisebb beruházások, illetve beruházás nélküli energiahatékony javaslatok összesítése) *
2.9 Energia audit tanulmány készült a vállalat főbb telephelyeiről, létesítményeiről (műszaki állapot felmérés, javaslattétel az épület, gépészeti és villamos rendszerek, víz felhasználás energiahatékonyabb működésére) *
2.10 A vállalat rendelkezik a jogszabályban előírt épületenergetikai tanusítványokkal (176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet) *
3. Célok és akciótervek
3.1 A célok kitűzése bázis értékeken és a feltárt potenciálokon alapulnak *
3.2 A vállalat célkitűzéseiben törekszik arra, hogy növelje a felhasznált megújuló energiák részarányát *
3.3 Célok minden mért költséghelyre lebontásra kerülnek az energiahatékonysági munkacsoport részvevőinek bevonásával *
3.4 Az energiahatékonysági célokhoz az adott költséghely tevékenységéhez kapcsolódó energia indikátorokat (EPI: Energy Performance Indicator) jelölnek ki (pl.: kWh/m2/fő vagy más fajlagos mutatók) *
3.5 Célok megfelelnek a "S.M.A.R.T." követelményrendszernek (specific: jól definiált, measureable: a bázis értékhez képest mérhető, achivable: reálisan elérhető, reasonable: alátámasztott, targeted: határidőzött) *
3.6 Az energiahatékonysági célértékeket nem lehet megváltoztatni két felülvizsgálati időszak között *
3.7 A kitűzött energiahatékonysági célokhoz akciótervek kerülnek elfogadásra *
3.8 Az akciótervek rangsorolásában a megtérülés számítás is szerepet játszik *
3.9 A célértékek rendszeresen (évente) felülvizsgálatra kerülnek a felsővezetés által *
3.10 Az energiahatékonyság fejlesztési akciótervek rendszeresen felülvizsgálva, értékelve és aktualizálva vannak *
3.11 A célkitűzési rendszer hatékonysága és az akciótervek megvalósítási folyamatának sikeressége időszakonként vállalati szinten áttekintésre kerül *
4. Megfelelő erőforrások biztosítása
4.1 A vállalat megfelelő szintű erőforrásokat biztosít az energiamenedzser és az energiahatékonysági munkacsoport számára *
4.2 A vállalat az akciótervben szereplő projektek megvalósításához megfelelő erőforrásokat tervez és biztosít *
4.3 A vállalat az energiahatékonysági célkitűzésekhez igazodva folyamatosan képzi és fejleszti a humán erőforrásait *
4.4 A vállalat energiamenedzsere(i) folyamatos külső szakmai továbbképzésben részesül(nek) *
4.5 A vállalat folyamatosan motiválja alkalmazottait, erősíti tudatosságukat az energiahatékonysági célok elérésére *
5. Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása
5.1 A vállalat bizonyított és számszerűsített megtakarításokat mutat ki projekt alapon, és számol el a Virtuális Erőmű Programban (VEP) *
5.2 A vállalat az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységének összes ráfordításait és hasznát számszerűsíti és évente felülvizsgálja *
5.3 A vállalat az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységeit "sikerbeszámolók" formájában dokumentálja *
5.4 A vállalat energiahatékonysági fejlesztésének eredményeit megosztja dolgozóival, beszállítóival, partnereivel *
5.5 Az energiahatékonyság fejlesztési tevékenységekben közreműködő alkalmazottak elismerése az egész vállalat számára bemutatásra kerül *
5.6 A vállalat energiahatékonysági fejlesztéseiért és teljesítményéért külső elismerésben részesül *
5.7 A vállalat energiahatékonysági eredményeit benchmarking elemzés alá veti és összevetéseket tesz a nemzetközi és hazai legjobb gyakorlattal *
Vállalások
Kérjük a következőkben töltse ki az Energiatudatos Vállalat címhez fűződő vállalásait, melyből legalább egy megtétele kötelező. Kérjük, hogy mutassa be a vállalását, ennek kapcsán a jelenlegi helyzetet, illetve, azt, hogy vállalása az önértékelő kérdőív melyik pontjához kapcsolódik.
Felhívjuk figyelmét, hogy vállalásai teljesülését a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. akkreditált auditorai előzetesen, és a díj elnyerését követően is, legkésőbb a 13. hónapban ellenőrizhetik.
Honnan értesült a pályázatról?
Vállalásuk részeként az Energiatudatos Vállalat cím nyerteseinek weboldalukon hír, blogbejegyzés vagy statikus honlapoldal formájában kötelező megjeleníteniük egy rövid összefoglalót vállalásaikról, illetve az elnyert díj átvételéről, melyben a pályázat forrásaként meg kell jeleníteniük a www.mi6.hu linket. A megjelenésnek a díj átvételét követő 30 napon belül nyilvánosan elérhetőnek kell lennie. A vállalat a megjelenésről az info@mi6.hu címre küldött emailben értesíti a MI6 Nkft-t.
Emellett kérünk minden díjazottat, hogy az értesítő e-mailben, maximum két mondatban foglalja össze miért fontos számára, vagy milyen eredményt hozott számára a VEP minősítés. Pl. „Számunkra az Energiatudatos Vállalat Díj azt jelenti, hogy bemutathatjuk vevőink számára, nem csak mondjuk, de teszünk is környezetünk megóvásáért.”
Kérjük a minősítés védjegyét jelenítse meg a nyertes vállalat weboldalán, lehetőleg:
• Főoldalon futó galériában • Weblap header állandó elemként • Oldalsávon, menü alatt és/vagy menüben • Különálló, a weboldalon navigálva elérhető aloldalként, kapcsolódó tartalom megosztásával.
Kérjük, az Energiatudatos Vállalat címhez kapcsolódó összefoglaló tartalmazza az alábbi információkat:
• A cím típusának, a minősítés évének és akkreditációs időtartamának megjelölése • A cím megszerzésének dátuma • A címhez kapcsolódó vállalások
Az összefoglalók és a logó kihelyezését a díjat átadó MI6 NKft. a díj átadása és a védjegyhasználati nyilatkozat átadása után ellenőrizheti az elnyert minősítés időtartama alatt. A megjelenítést a MI6 NKft. ellenőrzi és nem megfelelő kihelyezés esetén hivatalos javaslatot küld a védjegyhasználó számára.
A "Pályázat beküldése" gombra történő kattintással Ön elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat keretében megadott személyes és vállalati adatait a pályázata elbírálása érdekében felhasználjuk és tároljuk. Ön bármikor nyilatkozatban kérheti adatai törlését.
A "Pályázat beküldése" gombra történő kattintással Ön és/vagy az Ön által képviselt vállalat a megadott adatokkal vesz részt a pályázati folyamatban. Az adatok valóságtartalmának igazolása a pályázati folyamat része. Szándékosan valótlan adatok megadása a pályázatból való automatikus kizárást eredményez. Az adatok utólagos korrekciója csak emailes megkereséssel lehetséges, az info@mi6.hu email címen.