LOCARBO projekt kommunikációs tevékenységei
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. (MI6)

 

2016. szeptember 27. - Institutional learning platform meeting

Helyszín: 1117 Budapest Neumann János utca 1/E

Előadó: Dr. Mezősi Balázs

Létszám: 5 fő

2016. október 26. – Nemzeti esemény- BKV II. Energiahatékonysági Szakmai Fórum

Helyszín: BKV Zrt. Székház Budapest 1072. VII. Akácfa u. 15. IV. emelet.

Előadó: Dr. Mezősi Balázs

Létszám: kb 70 fő

2016. október 27. – Nemzeti esemény- SZJE Fórum

Helyszín: 8000 Székesfehérvár Bregyó köz 2.

Előadó: Dr. Mezősi Balázs

Létszám: 16 fő

2016. november 29. – 1. Local Living Lab

Helyszín: 8000 Székesfehérvár Bregyó köz 2.

Előadó: Dr. Mezősi Balázs és Juhász Noémi

Létszám: 8 fő

2017. március 6. – 2. Local Living Lab

Helyszín: Nemzetgazdasági Minisztérium (1055 Budapest, Szemere utca 6..)

Előadó: Dr. Mezősi Balázs

Létszám: 70 fő

2017. március 7. – Nemzetközi esemény KLENEN'17 Klímaváltozás, Energiatudatosság, Energiahatékonyság XII. Nemzetközi Konferencia és Kiállítás

Helyszín: Hotel Nautis 2483 Gárdony, Holdfény sétány 9.

Előadó: Dr. Mezősi Balázs

Létszám: 90 fő

 

2017 március 27. – 2. Institutional learning platform meeting

Helyszín: 1117 Budapest Neumann János street 1/E

Előadó: Dr. Mezősi Balázs

Létszám: 5 fő

2017.07.25 – 3. Local Living Lab

Helyszín: 8000 Székesfehérvár Bregyó köz 2.

Előadó: Dr. Mezősi Balázs

Létszám: 9 fő

 

2018.02.05-08. – TRIS INTERREG EUROPE Peer review and Project meeting

Helyszín: 1066 Budapest, Andrássy 100.

Előadó: Dr. Mezősi Balázs

Létszám: 23 fő


 

Sajtóközlemények

A negyedik LOCARBO projekt esemény Alba Iulia (RO) városában került megrendezésre szeptember 7-8-án.
 

Az első napon a Stakeholder Café adott otthon a Régió Helyi Fejlesztési Ügynökség, az ALEA Alba Helyi Energia Ügynökség és a Városháza képviselőinek. E szervezetek bemutatták az önkormányzatnál kidolgozott projekteket, nevezetesen az nZeb épületek és az intelligens közvilágítások megvalósítását, valamint olyan alkalmazások fejlesztését, amelyek - többek között - lehetővé teszik az állampolgárok számára, hogy jelentsék az eseményeket a Városházán. Különös figyelmet érdemel az Alba Iulia Smart City 2018 projekt, ahol magánvállalatok saját forrásból tesztelik az okos városi megoldásaikat az Alba Iulia projekt keretében.

Egy tömegközlekedési vállalatnál tett helyszíni látogatáskor ismertetésre került egy általuk használt innovatív rendszer, amely növeli az energiahatékonyságot az üzemanyag gazdaságos szűrésekor. Három közintézmény látogatására is sor került (Dorin Pavel Műszaki Főiskola, egy idősotthon és egy nappali idősgondozó központ), ahol napelemeket építettek be európai alapok támogatásával. A napelemek az épületek energiaigényeinek legalább 50% -át termelik ki.

Ezt követően a „Good Practice” vásáron minden partner bemutatta a TP3 "Innovative Smart Technologies" projekt keretében összegyűjtött jó gyakorlatokat, beleértve a hőmérséklet, a páratartalom, a fényerő és az energiafelhasználás intelligens felügyelő-rendszereket és adatbázisokat, az intelligens utcai világítást szabályozó rendszert és egy hibrid megoldást (PV + aktív vízhűtés), amely megakadályozza a napelemek melegedését és ennek következtében hatékonyságvesztését.

Ezenkívül a különböző témákhoz kapcsolódóan megvitatásra kerültek a legmodernebb teljesítések, különös tekintettel a cselekvési tervekre. A 2. nap a pénzügyi és kommunikációs kérdések megvitatásáról szólt.

 

Kaunas (Litvánia) adott otthont a LOCARBO projekt 3. találkozójának

A kaunasi  Műszaki Egyetem és Kaunas (Litvánia) városa fogadták a LOCARBO projekt Steering Group és Trans-National Working Team találkozó résztvevőit március 13-14-én. A partnerség szívélyes fogadtatásban részesítette az új partnert, Alba Iulia Önkormányzatát.

A kétnapos intenzív napirend részei voltak a partnerek és az érdekeltek számára szervezett ülések, helyszíni látogatások, a másodjára megszervezett „Stakeholder Cafe” a helyi érdekelt felekkel, a jó gyakorlatok megosztása érdekében rendezett programok („Best Practices Fair”) és kerekasztal beszélgetés, valamint a harmadik Steering Group üléshez kapcsolódó TWT találkozó.

A helyszíni látogatások keretében sor került egy 1975-ben épült és 2015-ben felújított lakóépület és egy 2016-17-ben felújított, a Riomeris utcában található lakótelep látogatására, amelyeket integrált energiaellátási és városrehabilitációs tevékenységeken keresztül korszerűsítettek. Sor került a Kaunasi Műszaki Egyetem energetikával és fenntarthatósággal foglalkozó kutatóegységének látogatására is.

A második „Stakeholder Cafe” találkozó után az épületek energiahatékonyságára vonatkozó különböző projekteket és tapasztalatokat mutattak be az érdekelt felek bevonásának és eszmecseréjének érdekében.

Az első nap eseménye a 2. tematikus pillérhez ("Innovatív Együttműködési Modellek") kapcsolódó kerekasztal beszélgetéssel és a partnerek regionális elemzésének legfontosabb megállapításainak bemutatásával zárult.

A második napi rendezvényen egy belső partnerségi ülés megtartására került sor a szakmai, pénzügyi és kommunikációs menedzsment kérdések megvitatása céljából.

 

 

Durham ad otthont a LOCARBO Projektindító Konferenciának

Durham (Egyesült Királyság) ad otthont a LOCARBO project első nyilvános rendezvényének október 18-19-én, melyen a projektet megvalósító hat európai országból (Anglia, Litvánia, Portugália, Olaszország, Románia és Magyarország) érkező szervezetek, köztük a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. vesznek részt.

A LOCARBO projektet az Interreg Europe Program támogatja és Potenza tartomány (Olaszország) koordinálja. Célja olyan szakpolitikai eszközök innovatív, az energiafogyasztási magatartást befolyásoló megoldásokkal történő fejlesztése, amelyek az épületekhez kapcsolódó, javuló energiahatékonyságot és növekvő megújuló energia használatot célozzák kereslet oldali beavatkozásokon keresztül. A projekt végső célja egy alacsonyabb széndioxid kibocsátású gazdaság eléréséhez történtő hozzájárulás.

A projekt fő tevékenységei a regionális és helyi elemzések elvégzése, és ezekre épülő, megvalósítható akciótervek kidolgozása. Ennek eszközei a helyi érdekelt csoportok intenzív bevonása és a kiterjedt hálózatépítési tevékenységek, melyek tartalmi alapjait a jó gyakorlatok és az innovatív tapasztalatok megosztása jelentik.

A rendezvény első napjának központi eleme a Projektindító Konferencia. Ennek keretében több előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a projekt áttekintésétől a támogatott szakpolitikai eszközökön át a tematikus pillérekig, melyek az önkormányzatok által kínált támogató termékek és szolgáltatások, innovatív együttműködési modellek, valamint „okos”  (smart) technológiai megoldások.

A nyilvános konferenciát egy, a jelenlévő projektpartnerek és az érdekeltek részvételével zajló Stakeholder Café című műhelybeszélgetés követi, melyet a Durham-I Megyei Tanács moderál. Ezt követően külső helyszínekre látogathatnak a résztvevők, ahol a brit városban megvalósítás alatt álló jó gyakorlatokat tekinthetnek meg.

A rendezvény második napján a projektpartnereknek lehetőségük nyílik az egyes partnerek szakpolitikáira vonatkozó Analysis & Ambition Info Sheets megbeszéléseken, a jó gyakorlatok megosztását szolgáló Good Practices Fair-en, és az akciótervezésre történő felkészülést Action Plan Warm-Up műhelymunkán való részvételre.

További információk:

http://www.interregeurope.eu/locarbo/

https://www.facebook.com/Locarbo-Project-1778532815755122/


A LOCARBO projekt partnertalálkozója Potenzában

Potenza tartomány, a LOCARBO (A regionális és LOkális önkormányzatok újszerű szerepei az energiafogyasztási magatartás megváltoztatása érdekében, egy alacsony CARBOn (széndioxid) kibocsátású gazdaság felé) projektet vezető partner székhelye adott otthont a projekt indító megbeszélésének augusztus 31. és szeptember 1. között.

Az Interreg Europe Program által támogatott LOCARBO projekt célja olyan szakpolitikai eszközök innovatív, az energiafogyasztási magatartást befolyásoló megoldásokkal történő fejlesztése, amelyek az épületekhez kapcsolódó, javuló energiahatékonyságot és növekvő megújuló energia használatot célozzák kereslet oldali beavatkozásokon keresztül. A projekt végső célja egy alacsonyabb széndioxid kibocsátású gazdaság eléréséhez történtő hozzájárulás.

A projekt fő célkitűzései a regionális és helyi elemzések elvégzése, és ezekre épülő, megvalósítható akciótervek kidolgozása. Ennek eszközei a helyi érdekelt csoportok intenzív bevonása és a kiterjedt hálózatépítési tevékenységek, melyek tartalmi alapjait a jó gyakorlatok és az innovatív tapasztalatok megosztása jelentik.

A hét projekt partner (Magyarország, Olaszország, Litvánia, Portugália, Románia és az Egyesült Királyság képviseletében) tudatában van annak, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó regionális szakpolitikák csak akkor lehetnek sikeresek, ha a kirakós darabjait megfelelően sikerül összeilleszteni. Ennek érdekében a LOCARBO három tematikus pillér keretében, ezek teljes integrációjával fogja tevékenységeit az alulról építkező kezdeményezésekre koncentrálni: ezek az önkormányzatok által kínált támogató termékek és szolgáltatások, innovatív együttműködési modellek, valamint „okos”  (smart) technológiai megoldások.

A kétnapos rendezvény központi elemét a hivatalos partnertalálkozó jelentette. Ennek keretében a résztvevők bemutatták a projekt fő tevékenységeit (projektmenedzsment, pénzügyi menedzsment, kommunikációs és disszeminációs feladatok) valamint a szakmai feladatokat, melyek elvégzését a LOCARBO projekt a következő négy évben tervezi.

A következő projekt rendezvény, a hivatalos projektindító konferencia Durham-ben (Egyesült Királyság) került megrendezésre, október 18-19-én.

További információ:

http://www.interregeurope.eu/locarbo/

https://www.facebook.com/Locarbo-Project-1778532815755122/