KÁRPÁT-MEDENCEI KLÍMAPARTNERSÉGI KONZULTÁCIÓ

  

 

Háttér

Az éghajlatváltozás és annak negatív hatása nemcsak jövőnk, de jelenünk egyik legnagyobb gazdasági, társadalmi és ökológiai kihívása. A klímaváltozás következtében ökológiai rendszereken átívelő és azokat radikálisan megváltoztató hatások legnagyobb kockázata, hogy a veszélyeztetett társadalmi rétegek fokozottan ki vannak téve a szélsőségeknek.

Korábbi sikeres stratégiai és szemléletformálási klímaprojektjeink (úgy, mint három megyei klíma­stratégia elkészítése és társadalmasítása, 70 települési önkormányzat klíma-akcióterveinek elkészítése és környezeti fenntarthatóságában érdekelt önkormányzati és állami intézményeinek - távfűtés, településfejlesztés, ivóvíz-ellátás - szakmai továbbképzése) során és elismert Virtuális Erőmű Programunk tevékenységének keretében vállalatunk, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (Mi6) Kft. már szembesült a ténnyel, hogy a klímaváltozás hatásai hazánkat és hazánk lakosságát is egyre nagyobb mértékben sújtják, illetve fenyegetik.

 

Programcél

Ezért a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. és a Fénykör Közösség NKft., Kárpát­medencei Klímapartnerségi Konzultáció (KKK) néven átfogó együttműködési programot hirdet.

A program célja a lakosság és különös tekintettel a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett társadalmi csoportok felkészítése az éghajlatváltozás várható negatív hatásaira, energiaszegénységük csökkentése és a kis közösségek társadalomszervező erejének növelése, alkalmazkodóképességük javítása és a klímaváltozás elleni egyéni szerepvállalás támogatása érdekében. A program kiemelt célja a köznevelésben tanulók és óvodások érzékenyítése és kompetenciáik fejlesztése a környezettudatos­ság és fenntartható életvezetés területén, annak elősegítésére, hogy a jelenleg még fiatal generáció már most a megfelelő ismertek birtokában sikerrel vehesse fel a harcot a jövő kihívásaival szemben.

 

Helyszín és időtartam

A kísérleti program tevékenységei a Kárpát-medence minden jelentős tájegységét lefedik, és alkalmazkodnak a helyi adottságokból eredő speciális kihívásokhoz, legyen szó az Észak-Balatoni régióról, az Alföld járásairól, vagy Komárom-Esztergom megye fejlett iparterületeiről.

A 2018-tól 2020 végéig tartó program megvalósításában a helyi települési és köznevelési intézményeken kívüli szervezeteket, és a témával gyakorlati munkájuk során foglalkozó szakembereket is be kívánjuk vonni, hogy az adott területen releváns gyakorlati megoldásokat mutathassuk be.Célcsoportok

Az eltérő célközönségeket a program egyedi módon és eszközökkel szólítja meg:

1. Teljes lakosság, kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok

Figyelembe véve, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a klímaváltozásnak jobban kitettek és kevésbé alkalmazkodóképesek, ezért kiemelt jelentősége van, hogy e tematika mentén növeljük releváns ismereteiket, csökkentsük energiaszegénységüket, erősítsük a kisközösségek társadalom-szervező szerepét, javítsuk önálló életvitelre és foglalkoztathatóságra való felkészültségüket, elősegítsük társadalmi integrációjukat.

2. Köznevelésben tanulók (beleértve az óvodásokat is)

A környezeti nevelés köznevelési jelentősége is kiemelkedő, ezért a program megcélozza a gyermekek személyiség- és kompetenciafejlesztése körében a környezettudatosság, fenntarthatóság átfogó megerősítését, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű tanulók bevonására. A felnövekvő nemzedéknek meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.


Tevékenységek

 A program a következő aktivitásokon keresztül kívánja céljait elérni:


A.Fenntartható fejlődés fórumok, családi napok

A fenntartható fejlődés fórumokon érintjük az energiatudatosság és energia takarékosság, fenntartható település, épületenergetika, megújuló energiaforrások, fenntartható közlekedés, helyi gazdaságfejlesztés, hulladékmentes háztartás témaköreit. Bővülnek a helyi hivatalokban dolgozók, civil szervezetek, a családok, energiafelhasználással összefüggő ismeretei, mely következtében javul települési szinten a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága. Különös tekintettel a költségkímélő, energiahatékonysági praktikákra illetve pénzügyi ismeretekre az otthoni energiahatékonysági beruházások megvalósításához

B.Települési ökológiai körök kialakítása és működtetése

A minél hatékonyabb környezeti szemléletformálás helyi feltételeinek elősegítése érdekében a témára érzékeny/fogékony lakosok, szervezetek, intézmények körében az önkormányzat kezdeményezésére egy ökológiai kör platform kerül létrehozásra. Így állandó, de mégis rugalmas szervezeti keretet biztosít többféle korosztálynak és érdekcsoportnak, és folyamatosan becsatornázza a helyi igényeket és számba veszi a helyi adottságokat a fejlesztési igények- és már működő jó gyakorlatok összegyűjtésével és kiértékelésével.

C. Korosztályok közötti együttműködési programok

Az idősödő és idős emberek, valamint a fiatalok között meglévő szakadékok csökkentése, a generációk közötti kapcsolat és együttműködés erősítése, fejlesztése, az együttműködésben lévő erőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében aktív közösségépítés valósul meg a fenntarthatósággal, környezettudatossággal kapcsolatos tematikákban az idősek erőforrásaira támaszkodva. A programok megvalósítása során alkalmazni fogjuk az intergenerációs csapatmunkát és probléma megoldást.

D. Interaktív előadások és versenyek az alap- és kulcskompetenciák fejlesztése érdekében

A programelem a természettudományos kompetencia, valamint a szociális és állampolgári készségek fejlesztéséhez járul hozzá. Az itt megvalósuló előadások és vetélkedők a következő szakmai területeken biztosítanak célzott ismeretátadást informális tanulás formájában: alkalmazkodás a klímaváltozáshoz, környezetbarát közlekedés, a fenntarthatóságot szolgáló életciklus alapú fogyasztói szemlélet elterjesztése. Az egyes, fiatalokat is érintő képzési és oktatási programelemek illeszkednek a Nemzeti Alaptanterv (NAT) által megcélzott kulcskompetenciákhoz és tantárgyi tartalmakhoz

E. Interaktív előadások és versenyek az környezettudatosság erősítése érdekében

A következő két témában kerül sor versenyek és előadások megtartására: energia-takarékosság és energia-hatékonyság, megújuló energiák. A két témában kifejlesztett oktatási modulokon alapuló az ismeretátadás során az előadók pedagógiailag alátámasztott módszertanokat, technikákat (kooperatív csoportmunkában való oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) alkalmaznak. A modulok úgy épülnek fel, hogy a hátrányos helyzetű tanulók számára is releváns ismereteket nyújtanak.

Költségvetés

A Konzultáció költségvetése mintegy 500 millió forint, melyet az Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatnak.