KÖRNYEZETI POLITIKA


A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. az üzleti célok elérése és a minőségi munkavégzés mellett a környezet megóvására is fokozott hangsúlyt helyez.

A szervezet minden szintjén erősíteni kívánjuk a felelősségérzetet környezetünk védelméért, a fenntartható fejlődés megvalósításáért.

Ennek megfelelően alapvető környezeti politikai célkitűzéseink az alábbiak:

  • Tevékenységünk során a fenntartható fejlődés alapelveit tartjuk szem előtt. Ennek megfelelően tevékenységünket környezeti hatásainak folyamatos kontrollálása és a környezeti terhelés minimalizálása végett végezzük, és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszerünket.

  • Az alaptevékenységünket képező tevékenységek, valamint az ezek végzéséhez elengedhetetlenül szükséges támogató tevékenységek környezeti hatásait rendszeresen értékeljük, s a jelentős hatások kezelésére a környezeti politikából következő célokat és programokat fogalmazunk meg.

  • Törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére, a keletkező hulladékok mennyiségének és az erőforrások fogyasztásának csökkentésére, az esetlegesen bekövetkező vészhelyzetek hatékony kezelésére.

  • Elkötelezzük magunkat a tevékenységeinkre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabványelőírások teljesítése mellett.

  • Környezetközpontú irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük a hatékonyság növelése érdekében, valamennyi érdekelt felünk megelégedettségére.

  • A fenntarthatóság és a környezetvédelmi iránti elkötelezettségünket és a Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk eredményeit ügyfeleink és partnereink felé folyamatosan kommunikáljuk.

  • Dolgozóink környezetvédelem iránti elkötelezettségét képzéssel segítjük.

  • Minden új tevékenység bevezetése előtt, annak környezetre gyakorolt hatását megvizsgáljuk, részletesen felmérjük, elemezzük.

  • A társaság telephelyén vagy a megrendelő székhelyén munkát végző alvállalkozókat, minden esetben tájékoztatjuk, hogy munkájuk során szervezetünk környezetvédelemre vonatkozó szabályait be kell tartaniuk.

  • Kitűzött céljaink között szerepel a lakossági, továbbá a kis- és közepes vállalati szemléletformálás.

A környezetvédelem ügyét elsőrendű fontosságúnak tekintjük, ezért minden dolgozótól elvárom, hogy munkájával hozzájáruljon a szervezet környezeti politikájának megvalósításához, és a környezetközpontú irányítási rendszer eredményes működéshez.

 Budapest, 2018.06.01.


tanúsítvány HU18326-18 ISO 14001-2015 magyar-page-001.jpg