FELMÉRÉS

 

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy időt szakít a Klímabarát Települések Szövetsége megbízásából, a „KEHOP-1.2.0-15-2016-00001- Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” projekt keretében Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által kezelt kérdőív kitöltésére.

A kérdőív célja klímatudatossági képzési igények felmérése, melyet néhány héten belül célzott képzések követnek. 

A kapott válaszokat anonim módon kezeljük, kapcsolattartási adatainak megadására csak akkor van szükség, ha a későbbiekben szeretne élni a projekt által kínált képzési lehetőségekkel. A kérdőív kitöltése kb. 8-10 percet igényel, mivel a kérdések feleletválasztósak.

Felhívjuk figyelmét arra is, hogy az utolsó három kérdésblokkból (I. területfejlesztés, II. távhő vagy III. ivóvíz-ellátás) csak az Ön szakterületéhez legközelebb eső területen kell válaszokat adnia.

Együttműködését, válaszait előre is köszönjük!

KÉRDŐÍV

Demográfia
2. Székhely kategória *
3. Tulajdonos / felettes szerv / fenntartó / működtető kategória *
4. Szervezettípus *
KSH GFO besorolást ld: https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/gfo/gfo17_07_struktura.pdf
5. Fő tevékenység *
6. Alkalmazottak száma *
Utolsó lezárt év átlagos statisztikai létszáma alapján
7. A kitöltő személy beosztása *
8. A szervezet fő működési területe *
Képzési igények
Kérjük a szervezetére leginkább jellemző választ jelölje be.
9. Szervezetüknek szüksége van a klímaváltozás alapfogalmait bemutató képzésre? *
10. Szervezetük az elméleti képzést az ismeretgyűjtés fontos részének tekinti? *
11. Szervezetük a gyakorlati képzést az ismeretgyűjtés fontos részének tekinti *
12. Szakértőik szívesen ismerkednek meg a szakterületükhöz kapcsolódó jó gyakorlatokkal, esettanulmányokkal? *
13. Szakértőik szívesen ellátogatnak a jó gyakorlatok helyszínére, terepszemlére, terepgyakorlatra? *
14. Melyek az Ön által preferált klímahatékonysági képzés típusok? *
15. Melyek az oktató szaktudására, hátterére vonatkozó preferenciáik? *
16. Melyik a klímahatékony intézkedéseket bemutató képzés preferált programja? *
17. Ön szerint van igény a képzés eredményeinek minősítésére *
18. Igényt tartanak további klímatudatossági képzésre, fejlesztésre? *
Az alábbi kérdéscsoportokból (I. Területfejlesztés, II. Ivóvíz gazdálkodás, III. Távfűtés) kérjük csak azt az egyet töltse ki, mely a illeszkedik az Ön által képviselt szervezet tevékenységéhez
I. Területfejlesztés
19. A szervezetük területfejlesztésre vonatkozó saját belső dokumentumaiban megjelenik a károsanyag kibocsátás csökkentését célzó szemlélet?
20. A területfejlesztés dokumentumaiban megjelenik az alacsony környezetterhelést eredményező forgalomszervezés (tömegközlekedés, kerékpárutak, egyirányúsítás, stb.) szempontrendszere?
21. A szervezet által képviselt megyében vagy településen van hatályos klímastratégia és környezetvédelmi stratégia/tervdokumentum?
22. A szervezet rendelkezik klímairányú kezdeményezéssel, tervdokumentummal vagy elfogadott akciótervvel?
23. A szervezet által képviselt területegységen felmérésre kerültek a lokális klímaadaptációs kihívások (aszály mezőgazdasági kockázatai, hőhullámok személyi kockázatai, stb.)?
24. Az Ön által képviselt területegységen felmérésre kerültek az ingatlanvagyont érintő viharkockázatok?
II. Távhő
25. A távhőellátás (távhőszolgáltatás és távhőtermelés) hatékony eszköz lehet a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentésére?
26. A távhőszolgáltató rendelkezik saját hőtermelő kapacitással?
27. A távhőszolgáltató részéről értékesített hő jellemzően
(Amennyiben több távhőrendszere van, kérjük válassza ki a leginkább jellemzőt)
28. A távhőszolgáltató az energiahatékonyság javítására az alábbi intézkedéseket tervezi?
29. A távhőszolgáltató rendelkezik ISO 50001 szerinti tanúsítvánnyal?
30. A távhőszolgáltató együttműködik más közszolgáltatókkal a települési szintű klímavédelem megvalósításában?
III. Ivóvíz ellátás
31. A szervezet középvezetői ismerik a megyei klímastratégiát?
32. Vízügy szakértőink mérik és nyomon követik a klímakockázatokhoz fűződő vízügyi mutatók alakulását a megyében (vízszennyezettség, vízszint, aszálykockázat hatásai)?
33. A vízügy rendelkezik a klíma adaptációs kockázatokat érintő tervvel?
34. A vízügy kollégái vizsgálják az egyes kríziskezelési módszereket a lehető legkisebb környezetterhelés szempontjából is?
Kapcsolattartási adatok
Az adatok kitöltése opcionális