KEOP-7.9.0/12-2013-0032 PROJEKT

A 2007-13 időszakban a Bizottság javaslatát is figyelembe véve a tervezők a CO2 megtakarítást, mint horizontális szempontot, indikátort és vállalást kívánták érvényesíteni az Operatív Programokban. Azonban a CO2 megtakarítások mérése kizárólag az ilyen célt megvalósítani szándékozó projektek (KEOP 4. és 5. prioritás) esetén volt lehetséges, a többi projektben (beleértve a KEOP többi prioritását és a többi 2007-13 Operatív Programot is) erre nem állt rendelkezésre mérési modell. Ez az igény a 2014-20 Operatív Programoknál (az energetikai és CO2 célok több fronton sürgetett és elvárt, erőteljesebb tagállami szintű érvényesítésével együtt) még fokozottabban jelentkezik. Az új időszakban az ex-ante és stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) integrációjával olyan előzetes értékelé­sekre van szükség a konstrukciók és a projektek kapcsán is, amely előre modellezni képes a várható CO2 megtakarításokat.

A KEOP-7.9.0/12-2013-0032 projekt célja e hiányosság pótlása, a 2014-20-as időszakra vonatkozó energia- és CO2 megtakarítás becslő modell kidolgozása a KEOP kedvezményezetti körében (vállalati, önkormányzati, állami-fejezeti, szociális lakásügyi, lakossági), függetlenül attól, hogy ezek 2014-2020-ban már több OP-ba kerültek szétosztásra a végleges OP lehatárolások szerint.

A felmérés további célja az uniós energiahatékonysági irányelv szabályainak való megfelelés elősegítésére a korábbi, támogatott beruházásokból megvalósult széndioxid kibocsátás csökkenés felmérése volt. Ennek keretében mintegy 40.000 vállalat, oktatási és egészségügyi intézmény valamint 20.000 lakossági projekt bevonása és elemzése mellett további 400 helyszíni energetikai audit valósul meg. A felmérések 2015. októberben zárult.