SECAP készítés települések, települési társulások részére

 

MI a Secap?

A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) lényege, hogy felmérje a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét; számba veszi a településen jelentkező, klímaváltozáshoz köthető természeti jelenségeket; összegzi a kitöltés során összegyűjtött megoldási javaslatokat, amelyek segítséget nyújtanak az üvegházi gáz kibocsátás mérsékléséhez, és a káros klímahatások elleni védekezéshez.

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi szövetségéhez való csatlakozás segítségével lehetőség nyílik kidolgozott módszertan szerint összegezni a fent említett tényezőket. A csatlakozási folyamat eredményeképpen egy olyan stratégiai dokumentum jön létre, amely kiválóan használható arra, hogy az Európai Unió kapcsolódó pályázati forrásainak felhasználása hatékonyabb lehessen.

MIért érdemes SECAP-ot készíteni?

Az akcióterv objektív, statisztikai és tényadatokon alapuló áttekintést nyújt az önkormányzat számára a különböző szektorok (önkormányzati létesítmények, lakosság, közlekedés stb.) energiafogyasztásáról és szén-dioxid-kibocsátásáról. Ezáltal már rövid távon is jó alapul szolgál beruházások tervezéséhez.

Hosszú távon az akciótervezés segítségével az elkészítőknek lehetősége nyílik áttekinteni a saját üvegházi gáz kibocsátásukat. Meghatározhatóak a legnagyobb kibocsátók, ami alapján hatékonyabban használhatóak fel a források a klímaváltozás csökkentésének érdekében.

A SECAP-pal rendelkező pályázók pereferáltak, illetve kizárólagos résztvevői lesznek a 2021-27-es uniós tervezési ciklusban elérhető forrásoknak. A SECAP megléte biztosíték a teleülések és társulásaik későbbi pályázási lehetőségre.

A SECAP tartalma:

  • Üvegházhatású gáz kibocsátásleltár a terület energiafelhasználása alapján
  • Hatásmérséklő intézkedések gyűjteménye
  • A klímaváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek
  • Alkalmazkodási intézkedések

A folyamat röviden:

 Forrás: Convenant of Mayors

Forrás: Convenant of Mayors

 

Milyen módszertanok állnak rendelkezésre?

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi szövetsége által kidolgozott módszertan széles körben elterjedt. A következő ábra szemlélteti az általuk figyelembe vett forrásokat. Négy fontos területet emeltek ki. Ezek az önkormányzati-, a szolgáltató-, és a lakossági szektor, valamint a közlekedés. Ezen kívül számításba veszi az ipari kibocsátók közül azokat, akik nem tagjai az ETS-nek. Szintén figyelembe veszi a helyi hulladék- és szennyvízkezelés kibocsátását és a helyben kapcsoltan, illetve megújuló forrásból termelt energiát a leltár elkészítésénél.

 Forrás: Convenant of Mayors

Forrás: Convenant of Mayors

MIért a MI6-ot válasszam?

Kollégáink nagy tapasztalattal rendelkeznek klímavédelmi elemzések elkészítésében. Elnyertük Komárom-Esztergom, Fejér és Békés megye klímastratégiainak elkészítését, melyek azóta a megrendelők megelégedésére határidőre elkészültek.

Jelenleg több, mint 70 település, illetve Helyi Akció Csoport (HACS) számára készítünk SECAP-ot. 

Szintén jelentős tapasztalattal rendelkezünk EU projektek és források kezelésében, amelyet hasznosítani tudunk az akciók tervezése során. Cégünk portfóliójában jelenleg is szerepelnek szemléletformáló kampányok és energiafogyasztást eredményező tanácsadói tevékenységek.


Gaál László

projekt menedzser

Dr. Mezősi Balázs

operatív igazgató

Elérhetőség: info@mi6.hu