A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft programjai

az EFOP-1.5.2-16-2017-00001 számú   Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében című projektben

 
logo.png

EFOP-1.5.2-16-2017-00001 számú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Tihany térségében

I. FENNTARTHATÓSÁGI FEJLŐDÉS FÓRUMOK

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében, a fenntarthatósági célok támogatásának érdekében a fenntartható fejlődés fórumok alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló energiahatékonysági tevékenységek lakossági szintű ismereteinek és feltételeinek kialakítása, ahol a MI6 által fejlesztett és kivitelezett oktatási program biztosítja a fórumok magas szakmai minőségét és hatékonyságát. A fenntartható fejlődés fórumokon érintjük az energiatudatosság és energia takarékosság, fenntartható település, épületenergetika, megújuló energiaforrások, fenntartható közlekedés, helyi gazdaságfejlesztés, hulladékmentes háztartás témaköreit.

A klímaváltozás mérséklését segítendő energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálás és a lakossági oktatási programunk kidolgozása révén bővülnek a helyi hivatalokban dolgozók, civil szervezetek, a családok, általában a lakosság energiafelhasználással összefüggő ismeretei, mely következtében javul települési szinten a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

1. Költségkímélő, energiahatékonysági praktikák bemutatása

Hazai kutatások szerint a háztartások közel 20%-ában – mely főként a pályázat célcsoportját érintik - az energiaszámlák felemésztik a jövedelem nagyjából egyharmadát. A képet tovább árnyalja a KSH jelentése, amely szerint a létminimum környékén élők fogyasztásában folyamatosan nő a háztartási energiára fordított kiadások részaránya.

Oktatási programunk az alacsony jövedelemmel rendelkező háztartásoknak is segítséget kíván nyújtani energiaszámláik csökkentésében néhány egyszerű, az energiamegtakarítást szolgáló praktika/ismeret elsajátításával.

2. Pénzügyi kalauz otthoni energiahatékonysági beruházások megvalósításához

Az egyszerű spórolási ötleteken túl szükséges a kevésbé költséges és drágább beruházások bemutatása is. Ahhoz, hogy egy kis jövedelmű háztartás akár egy kisebb beruházást megvalósítson, a döntés meghozatalához szükséges annak elsajátítása, hogy egy adott háztartás ki tudja kalkulálni a várható energia költségek csökkenését, ezáltal a beruházás várható megtérülését is, illetve fel tudja mérni, hogy a háztartás költségvetéséhez mérten milyen mértékű fejlesztésekkel érdemes tervezni.

A fenntarthatósági fejlődés fórumokra a projekt teljes időtartama alatt összesen 15 alkalommal, alkalmanként minimum 10 fő részvételével, összesen 150 fő részvételével kerülne sor mind a 6 települést érintve.

2019. március 31-ig fenntarthatósági fejlődés fórum 9 alkalommal került megrendezésre összesen 127 fő részvételével az alábbi helyszíneken és részvétellel:

 
1.JPG
 

II. ÖKOLÓGIAI KÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK

A minél hatékonyabb környezeti szemléletformálás helyi feltételeinek elősegítése érdekében a témára érzékeny/fogékony lakosok, szervezetek, intézmények körében az önkormányzat kezdeményezésére egy ökokör platform kerül létrehozásra. Ennek célja, hogy állandó, de mégis rugalmas szervezeti keretet biztosítson többféle korosztálynak és érdekcsoportnak, és folyamatosan becsatornázza a helyi igényeket és számba vegye a helyi adottságokat, ötletgyűjtések, fejlesztési igények- és már működő jó gyakorlatok összegyűjtésével és kiértékelésével.

Az ökokörökkel kapcsolatos képzések és előadások összesen 12 alkalommal kerülnek megtartásra, alkalmanként minimum 10 fő részvételével, összesen minimum 120 fő részvételével. Az ökokörökhöz kapcsolódó események minden konzorciumi települést érintenek, a projekt időtartama során településenként 2 alkalmat jelentenek.

2019. március 31-ig ökokörökkel kapcsolatos képzések és előadások 7 alkalommal kerültek megrendezésre összesen 85 fő részvételével az alábbi helyszíneken és részvétellel:

 
4.JPG
 
 
5.jpg
 

 

III. KOROSZTÁLYOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK

A működő ökokörök munkájának eredményeire építve - előzetes igényfelmérések, ötletgyűjtések, fejlesztési igények- és már működő jó gyakorlatok megfogalmazása – célunk a többféle korosztályt egyszerre megszólító és a korosztályok együttműködését célzó hatékony környezeti szemléletformálás megvalósítása, a tudásátadás ösztönzése.

Az idősödő és idős emberek, valamint a fiatalok között meglévő szakadékok csökkentése, a generációk közötti kapcsolat és együttműködés erősítése, fejlesztése, az együttműködésben lévő erőforrások hatékonyabb kihasználása fontos célja a programoknak. Aktív közösségépítés valósul meg a fenntarthatósággal, környezettudatossággal kapcsolatos tematikákban az idősek erőforrásaira támaszkodva. Az idős személyek szakmai és élettapasztalatainak igénybevétele, az idősek mint „ötletgazdák” (think-thank) bevonása a változásmenedzselésbe, jövőformálásba, a klímaváltozásra való felkészülésre, alkalmazkodásra. A programok megvalósítása során alkalmazzuk az intergenerációs csapatmunkát és probléma megoldást.

A korosztályok közötti együttműködési programok megtartására összesen 3 alkalommal kerülne sor, minimum 10 fő részvételével (összesen minimum 30 fő részvételével), 2 alkalommal Tihanyban, 1 alkalommal Csopakon.

2019. március 31-ig korosztályok közötti együttműködési program 3 alkalommal került megrendezésre összesen 63 fő részvételével az alábbi helyszíneken és részvétellel:

 
6.JPG
7.jpg