Nemzetközi terjeszkedésünket EU Bizottsági díjunk és hazai tapasztalataink alapozták meg

 A Virtuális Erőmű Programot ez Európai Bizottság 2015-ben egyedüli magyarként a három legjobb európai energiahatékonysági program közé választotta. Miguel Arias Cañete, energetikáért és klímapolitikáért felelős EU biztos Brüsszelben, az EUSEW keretében a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. munkatársait is kitüntette. 

LOCARBO Interreg Europe

2016 április 1-én elindult a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. partnerségével a LOCARBO (A regionális és LOkális önkormányzatok újszerű szerepei az energiafogyasztási magatartás megváltoztatása érdekében, egy alacsony CARBOn (széndioxid) kibocsátású gazdaság felé) Interreg Europe Program által támogatott projekt.

A projekt célja olyan szakpolitikai eszközök innovatív, az energiafogyasztási magatartást befolyásoló megoldásokkal történő fejlesztése, amelyek az épületekhez kapcsolódó, javuló energiahatékonyságot és növekvő megújuló energia használatot célozzák kereslet oldali beavatkozásokon keresztül. A projekt végső célja egy alacsonyabb széndioxid kibocsátású gazdaság eléréséhez történtő hozzájárulás.

A projekt fő célkitűzései a regionális és helyi elemzések elvégzése, és ezekre épülő, megvalósítható akciótervek kidolgozása. Ennek eszközei a helyi érdekelt csoportok intenzív bevonása és a kiterjedt hálózatépítési tevékenységek, melyek tartalmi alapjait a jó gyakorlatok és az innovatív tapasztalatok megosztása jelentik.

A hét projekt partner (Magyarország, Olaszország, Litvánia, Portugália, Románia és az Egyesült Királyság képviseletében) tudatában van annak, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó regionális szakpolitikák csak akkor lehetnek sikeresek, ha a kirakós darabjait megfelelően sikerül összeilleszteni. Ennek érdekében a LOCARBO három tematikus pillér keretében, ezek teljes integrációjával fogja tevékenységeit az alulról építkező kezdeményezésekre koncentrálni: ezek az önkormányzatok által kínált támogató termékek és szolgáltatások, innovatív együttműködési modellek, valamint „okos”  (smart) technológiai megoldások.