Energiahatékony Vállalat Díj - LAFARGE Cement Magyarország Kft.

A pályázat bemutatása

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2011. júliusában kezdte meg tevékenységét Magyarországon és az építőipar számára az egyik meghatározó cementgyártójává vált egyedi megoldásaival. A ma már LafargeHolcim nevet viselő cégcsoport érdekeltségi körébe egy cementgyár tartozik Királyegyházán, amely 150 főt foglalkoztat. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. A hatékony és fenntartható ipari folyamatok kialakítása során a vállalat kiemelt figyelmet fordít a környezet védelmére, a természeti erőforrások megőrzésére és a helyi közösségekkel való együttműködésre is.

A cement LAFARGE márkanév alatt kerül a piacra. A cementgyár tervezésekor a beruházás megvalósítója, a STRABAG által lefektetett alapelvek a LafargeHolcim célkitűzéseivel is egybecsengenek:
A gyár legyen egy rendkívül környezetbarát, modern technológiát felvonultató ipari létesítmény, a környező mezőgazdasági területekből a lehető legkisebb területet vegye el, legyen kompakt. Az alapanyagok nagy része környezetbarát módon vasúti szállítással kerüljön a gyárba. Külső megjelenése mutasson túl egy szokványos cementgyáron, hangsúlyozza a beruházó elkötelezettségét a minőség és az innováció mellett, a technológiai beltartalom és az épületek külsejének összhangja révén.

ISO tanúsítványok, politikák

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. működése megfelel az ISO 9001, 14001 és 50001 szabványok követelményeinek. Az ISO 9001-es rendszer a meglévő magas színvonalú vevői igények további kiszolgálását, a követelmények további kielégítését, illetve azok garantálását szolgálja, míg az ISO 14001-es rendszer a Királyegyházi Cementgyár számára a környezettudatos működést foglalja össze. Az ISO 50001 energiairányítási szabványra épülő energiairányítási rendszer célja, hogy tervezett módon tegye lehetővé a vállalat számára az energiateljesítmény folyamatos nyomon követését és fejlesztését.

A LafargeHolcim Csoport külön Környezeti, Energia, Minőség és Egészség- és Munkavédelmi politikákat fogalmazott meg, amelyek minden tagvállalatára, így a Királyegyházi Cementgyár működésére is kötelező érvényű.

1.JPG

Környezetvédelmi beruházás (2014)

A LafargeHolcim Csoport 2030-as fenntarthatósági stratégiáját (pl.: 2020-ra az 1990-es adatokhoz képest a cement tonnánkénti nettó CO2 kibocsátását 40%-kal csökkenteni) követve keresi és alkalmazza a legjobb elérhető technológiákat a körkörös gazdaság megvalósítása, a környezetre nézve semleges működés érdekében. Így kezdte meg 2014- ben másodlagos tüzelőanyagok alkalmazását is.

Széleskörű társadalmi egyeztetést követően, a hatósági engedélyek birtokában, 2014 végén fejeződött be a Királyegyházi Cementgyár másodlagos tüzelőanyag beruházása. Az így megépült kiegészítő építmények lehetővé teszik, hogy a szűken vett régió máshol már nem hasznosítható hulladékát tisztított, aprított formában tüzelőanyagként legyenek felhasználva.

Közel 700 millió forintból, két éves előkészítő munkát követően, nem egészen fél év alatt épült meg a Királyegyházi Cementgyár másodlagos nyersanyag tárolója és a hozzá kapcsolódó zárt feladószelvény, amelyet 2014. december 4-én avatott fel a Lafarge Közép-Európai Klaszter vezérigazgatója és a Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért felelős helyettes államtitkára.

A beruházás kiemelt jelentőségű abból a szempontból, hogy a környezetvédelem jegyében és a megújuló energiaforrások használatával jött létre. A 937 négyzetméter alapterületű, 11 méteres magasságú csarnok 3-4 anyagkör egyidejű tárolását teszi lehetővé, amelyek a Schenk adagoló- és Beumer zárt eladószerkezeten keresztül jutnak a megfelelő hőmérsékletű égetési ponthoz. A kivitelezett villamossági és technikai eszközöket magyar szakemberek közreműködésével telepítették.

A beruházásnak köszönhetően lehetővé vált, hogy a világban és Magyarországon is általános gyakorlat szerint, olyan hulladékot dolgozzon fel, amelyek máshol anyagukban már nem hasznosíthatók, ugyanakkor alkotóelemeik, illetve fűtőértékük miatt értékes tüzelőanyagot jelentenek a cementipar számára. A régióban az ilyen jellegű termékek előállításában vezető szereppel bír a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program kökényi hulladéklerakó- és feldolgozó üzeme. Közreműködésével nagyban javul a környék hulladékgazdálkodása, hiszen az üzemben a cementgyári hasznosításra alkalmas aprított hulladék nem depóniára, lerakókba kerül, hanem teljes egészben beépül a cementgyártás gyártásközi termékébe, a klinkerbe. A már nem hasznosítható gumiabroncs és annak aprítékai szintén kiváló tüzelőanyag a cementgyár számára fűtőértéke miatt. 2014 áprilisában, próbaüzem keretében kezdte meg ennek az anyagkörnek a hasznosítását az üzem. A tüzelőanyagok megközelítően 2000 ˚C fokon egy légtérben égnek el a többi felhasznált alapanyaggal, ezért a klinkerben oldhatatlan kötést alkotnak, azaz gyakorlatilag nincs mellékterméke az eljárásnak.

A másodlagos tüzelőanyagok használata amellett, hogy alkalmazásuk a gyár számára versenyképesség növelő, a hulladékgazdálkodási problémák megoldásán túl további környezetvédelmi előnyökkel járnak. A világszerte 30 éve alkalmazott módszer során a hatósági emissziós határértékek jóval szigorúbbak. E mellett használatuk lehetőséget teremt arra, hogy tovább csökkenjenek Európa egyik legmodernebb-építőanyag üzemének, a Királyegyházi Cementgyárnak a már amúgy is alacsony kibocsátási értékei: a CO2 kibocsátás átlagosan 20%-kal csökkent. A gyártóegység 2014-2018 között több mint 310 ezer tonna CO2 kibocsátást takarított meg cementre vetítve. (Amennyiben 1 kWh villamos energia megtermelése Magyarországon 0,35 kg CO2 kibocsátással jár, akkor a 2014-es beruházás eredményeként az elmúlt 4 évben több mint 903 000 MWh villamosenergiának megfelelő CO2 kibocsátást takarított meg.)

A másodlagos tüzelőanyagok és alternatív alapanyagok felhasználására egy külön márkát is létrehozott Geocycle néven, amely égisze alatt a LafargeHolcim úttörő jelentőségű vállalkozásai nyomán, és napjainkig folytatja az innovatív ipari és a települési hulladékkezelési szolgáltatások fejlesztését. A magyarországi tevékenység bemutatására külön Geocycle kiadvány szolgál.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. másodlagos tüzelőanyag beruházását 2014-ben környezetvédelmi díjjal is elismerték. A díjjal a Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége azon gazdasági szervezetek környezetvédelmi teljesítményét ismeri el, amelyek kiemelkedő eredményt érnek el a megye környezetvédelmi helyzetének javítása, új környezetbarát technológiák alkalmazása terén. Az elismerés elsősorban a LAFARGE Királyegyházi Cementgyárában az elérhető legjobb technológiák (BAT) alkalmazásának, az előírásoknak megfelelő, éves környezeti beszámolókkal alátámasztott működésnek, és a cégcsoport környezettudatos gondolkodásának köszönhető.

A 2019-es évben az alternatív tüzelőanyagok nagyobb arányú hasznosítását célzó, mintegy 5 millió eurós környezetvédelmi beruházás valósul meg a Királyegyházi Cementgyárban. A beruházás eredményeként az alternatív tüzelőanyagok arányát 60%-ról 80% fölé kívánja emelni a gyár, ezzel az eddigiekhez képest évente további 30.000 tonna CO2 kibocsátás megtakarítás várható.